Fungování kontrolního výboru

V posledním čísle ÚZ p. Lameš napadl fungování kontrolního výboru (KV). Jeho tvrzení však odporují skutečnosti, proto bych ráda aspoň některá uvedla na pravou míru. KV hraje dost významnou roli – náleží mu kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a Rady MČ a také např. dodržování právních předpisů úřadem MČ. Jde o kolektivní orgán (5 členů) rozhodující prostou většinou.

To, že jeho předsedkyně pí Kučerová přichází na jednání připravená, s písemnými podklady a návrhy usnesení, není žádná manipulace, jak jí vyčetl p. Lameš. Naopak je to standardní postup a důkaz, že svou práci vykonává zodpovědně a šetří čas nás ostatních. Právo předložit cokoli k projednání mají všichni členové. O návrzích se diskutuje a jejich formulace se upravuje tak, aby buď vyhovovaly většině, nebo zkrátka nejsou přijaty. Současné obsazení KV čítá dva inženýry a tři právníky – všichni jsme tedy disponováni projednávané věci porozumět, učinit si na ni názor a hlasovat svobodně dle svého přesvědčení.

Nepřijatelná je naopak snaha p. Lameše vyloučit pí Kučerovou a mě pod smyšlenými záminkami z rozhodování KV. Jeho poslední pokus – námitku podjatosti – smetl magistrát jakožto nepřípustnou, o čemž se p. Lameš ve svém příspěvku nezmínil, ačkoliv mu tento fakt byl znám. Když nevyšla námitka podjatosti, přišel na řadu návrh p. Duchka na odvolání pí Kučerové z funkce předsedkyně KV. Ačkoliv p. Duchek obvykle nachází podporu u koalice ODS/ANO, tentokrát neuspěl a pí Kučerová nadále zůstává ve své funkci, což je pro naši MČ dobrá zpráva.

Lucie Doležalová (STAN)