Podepsání smlouvy se Spirit Finance

Poslední zastupitelstvo bylo smutnou přehlídkou toho, jak by to rozhodně vypadat nemělo. Koalice ODS/ANO předložila směnnou smlouvu, kterou chce uzavřít se společností Spirit Finance (je to ta stejná, co roky blokovala výstavbu hřiště v Druhanické a neoprávněně se domáhala na MČ náhrady škody ve výši cca 62 mil. Kč).

Naše námitky, že smlouva nechrání dostatečně zájmy MČ a sankce jsou v podstatě nevymahatelné, koalice vůbec nevzala v potaz. Znalecký posudek na ceny převáděných pozemků šitý očividně horkou jehlou pár dnů předem byl zastupitelům předložen až v průběhu zasedání, takže nebylo možné se s ním před hlasováním o věci seznámit. Koalice naprosto ignorovala i závěry stanoviska renomované advokátní kanceláře, která v něm upozorňuje jak na rizika této směny pro MČ, tak i na možný rozpor se Statutem hl. m. Prahy.

My jakožto opozice (Piráti a STAN) jsme žádali, aby se hlasování o směně odložilo, dokud nebude řádně připravena a nebudou vypořádány všechny námitky. ODS/ ANO a p. Duchek však přesto všechno dali podepsání smlouvy se Spirit Finance zelenou.

Lucie Doležalová (STAN)