Nejnápadnější je spěch, aby smlouva byla uzavřena

Osm let všechna vedení naší MČ odolávala tlakům majitele pozemků mezi Druhanickou a Dražickou, vyhrála všechny soudní spory a prosadila nezpochybnitelný veřejný prostor uprostřed Blatova. Ale současné vedení se uklonilo až k zemi, vyšlo majiteli dalekosáhle vstříc a pozemky určené pro hřiště, komunikaci a pruh podél Oplanské, směnilo za jiné. (dokumenty www.ujezdzije.cz) Navíc přihodilo i řadu závazků a omezilo manévrovací prostor obce do budoucna. Přitom firma nepředložila žádný konkrétní projekt, nebyl důvod ke spěchu a pozemky mohly zůstat jak jsou až do příchodu skutečného investora. Sloučení pozemků do jednoho a četné závazky obce znamená zhodnocení pozemků firmy o desítky milionů, takže je jednoznačný vítěz této transakce.

Vedení obce prezentuje jako úspěch, že obec získá o cca 1000 m2 větší pozemek, ale nepravidelného tvaru v odlehlejší lokalitě, pro občany z JZ Blatova špatně využitelné, do kterého bude muset investovat miliony a není ani jisté, zda vůbec půjde a bude mít smysl tam budovat nové hřiště. Obec ztratí pozemek pro komunikaci skrz budoucí zástavbu navazující na proluku v Dražické směrem k Penny. Tvrzení, že tzv. blokační pruh 0,5 m ve vlastnictví firmy brání napojení komunikace na Dražickou, neobstojí, v takových případech je možné požádat soud o vložení věcného břemene za účelem propojení komunikací. Nejnápadnější je spěch, aby smlouva byla uzavřena a vložena na katastr honem ještě v tomto volebním období, i za cenu procesních nejasností, přestože se v dohledné době v lokalitě nic dít nebude. Nabízí se otázka – proč?

Marie Kučerová (STAN)