Mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy chybí bezpečné pěší a cyklo spojení

K záměru projektu tzv. buspruhu se opakovaně vyjadřoval i Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy (IPR), bohužel ani investor, projektanti, ani náš stavební úřad a zejména městská část stanovisko a doporučení neprojednali, přestože je to ta nejpovolanější instituce. IPR upozornil, že stavba výrazně rozšíří zpevněné plochy v území, avšak vzhledem k chystané přeložce I/12 se rozšíření stane časem nadbytečné. Doporučil záměr ještě jednou vyhodnotit nebo upravit. Chybí návaznost na lesopark V panenkách, není popsán zásah do zeleně, není dendrologický průzkum, kompenzační opatření. Navrhl stromořadí, jako ochranu před hlukem.

Přidal i následující doporučení: „Mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy chybí bezpečné pěší a cyklo spojení. Jízda cyklistů v pruhu pro MHD dlouhodobě nefunguje, stávající situace nemotivuje lidi k užívání kol pro dopravu po městě a mezi okrajovými městskými částmi. Důrazně proto doporučujeme mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy vybudovat chráněnou stezku pro kola a pěší, oddělenou od vozovky stromořadím.“ (Celé stanovisko je na www. ujezdzije.cz).

Bohužel naše rada ani komise pro územní rozvoj se stanoviskem IPR ani vlastním projektem vůbec nezabývaly. Budeme znova žádat zařazení bodu „Další postup ve věci tzv. buspruhu“ na jednání zastupitelstva a apelujeme na vládnoucí koalici ODS/ANO, aby se alespoň teď snažila pro úpravu projektu udělat maximum, protože nyní se zpracovává dokumentace pro stavební řízení a je poslední možnost do projektu zasáhnout. Byl by to nejlepší dárek občanům do nového roku.

Marie Kučerová (STAN)