Podnět č. 4 – mlčenlivost členů komisí

Dne 6. 3. 2019 jsme na Radu MČ Praha 21 odeslali podnět k otázce mlčenlivost členů komisí rady. Oceňujeme, že rada se podnětem zabývá a podle našich informací, které odezněly i na zastupitelstvu,  se k otázce mlčenlivosti členů komisí vrátí. V mezidobí jsme si vyžádali stanovisko Odboru veřejné správy, kontroly a dozoru MV jednak k navržené smlouvě, ale hlavně obecně k povinnosti mlčenlivosti nejen členů komisí, k možnostem jednacího řádu i k mechanismu jmenování a odvolávání členů komisí. Věříme, že je to užitečný dokument, proto ho zveřejňujeme.

Podnět č. 4   

Vážení členové rady,
obrátili se na nás naši zástupci v komisích s tím, že v některých komisích po nich tajemníci údajně budou chtít podepsat přiloženou smlouvu o mlčenlivosti pro členy komisí. (příloha č.1). 

Protože příslušné usnesení RMČ zveřejněné na webu radnice je, jako obvykle, bez přílohy, nevíme, zda nejde o chybnou informaci, v tom případě se omlouváme za zdržení. Pokud byla skutečně odsouhlasena smlouva ve znění v příloze, pak vznášíme námitky a dáváme návrh na přiměřenější dokument, převzatý z jiných městských částí, revidováno právníkem (příloha č.2).

Navržená smlouva je podle našeho názoru zcela nepřiměřená množství, druhu a rozsahu informací, se kterými přicházejí dobrovolní členové komisí do styku. Zejména bod 1) by odpovídal spíše projektu atomové elektrárny nebo střely V2. Navíc je tak „gumový“, že by mohl vést k šikaně kohokoliv za cokoliv. 

Povinnost mlčenlivost členů komisí je dána  čl. 2, odst. 5, jednacího řádu komisí. Tento jednací řád je každý člen komise povinen dodržovat i bez samostatného prohlášení o mlčenlivosti. Naopak, jednací řád komisí nezná a neukládá členům komisí podepisovat nějakou další samostatnou smlouvu, o této povinnosti by museli být informováni ještě před svým jmenováním.

Žádáme proto, aby bylo zrevidováno usnesení RMČ 009/132/19 a od požadavku podepisování smlouvy o mlčenlivosti buď zcela odstoupeno nebo aby byla smlouva nahrazena přiměřenějším dokumentem – viz náš návrh prohlášení.

Věříme, že neodradíte dobrovolné odborníky v komisích od jejich záslužné a potřebné práce.

Děkujeme za Vaši odpověď.

Marie Kučerová