Rohožník zdravotní středisko
Fotografie z kampaně 2018. Na fotografii je Hana Mertová.

Zdravotní středisko na sídlišti Rohožník má další problém.

Současný provozovatel rehabilitace se rozhodl zrušit toto detašované pracoviště, nový zájemce by podle sdělení městské části existoval, ale není jisté, jestli budou mít zdravotní pojišťovny zájem zde rehabilitaci nadále provozovat. 

Obecně situace ve zdravotnictví není jednoduchá, chybí peníze i personál a je možné, že pojišťovnám bude stačit ordinace stejného zaměření v blízkém okolí Újezda, ať už třeba v Klánovicích, Jirnech či třeba na Černém Mostě. Pokud tedy nějaký lékař ze střediska odejde, nemáme jistotu, že za něj bude v budoucnu náhrada.

Doufám, že se podaří MČ vyjednat nové smlouvy. Až na možné malé výjimky jsme všichni napříč zastupitelstvem pro zachování dostupné zdravotní péče na sídlišti. Situace není jednoduchá a vyjednávací pozice MČ není moc silná. A i proto jsme všichni mohli podepsat petici za zachování rehabilitace a ortopedie, aby se při vyjednávání mohlo vedení MČ opřít o názor občanů. Jen si nejsem jistá, zda informování našich sousedů proběhlo dostatečným způsobem a zmíněná petice umístěná na vyžádání v lékárně je dostatečně ospravedlnitelné řešení. Já bych byla pro stánek na konečné autobusu Rohožník, před zdravodním střediskem a na dalších místech v Újezdě nad Lesy. Tuto možnost úřad má a já bych ji plně využila pro diskuzi o problému a možnostech řešení. Na sídlišti chybí infrastruktura, kromě zastaralého obchodního střediska, kasina, ubytovny a hospody sídlící naproti školce, zde není nic. Až na budovu polikliniky.

Se zdravotním střediskem souvisí i druhé téma, o kterém chci psát.

Tím je změna územního plánu, kterou jsme řešili na červnovém jednání zastupitelstva.

Hlasy koalice prošla změna na Rohožníku, kdy se z pozemku u kotelny, přiléhající ke středisku, stane plocha DGP (garáže a parkoviště). 

Jedním z argumentů bylo, že je třeba vybudovat větší parkoviště pro rozrůstající se polikliniku. Samozřejmě bych byla ráda, kdyby se kliniku podařilo takto významně rozšířit, ale zatím jdeme spíše opačným směrem. I proto jsem proti takovéto územní změně na sídlišti. Myslím si, že pozemek okolo kotelny a dosluhující kotelna samotná má velký potenciál pro jiné využití. Opět bych uvítala diskusi s veřejností a s opozicí a nedělala bych změny narychlo a na poslední chvíli. Je třeba pečovat o veřejný prostor. Opravdu potřebujeme další velké parkoviště? Pojďme se o tom společně bavit, týká se to nás všech a nikdo z nás by sám neměl rozhodovat o tom, co je pro nás a naše děti nejlepší.

Proto bych ráda vyzvala odpovědné osoby, aby materiály byly předkládány v dřívějším termínu, než je 7 dní před zastupitelstvem. Kdyby se vedla debata o důležitých změnách a návrzích dopředu,   nemuselo by pak docházet k dlouhým diskuzím přímo na zastupitelstvu. My z pozice opozice neděláme obstrukce a není naším cílem x hodinové úmorné jednání. Jen chceme, aby důležité změny, které mohou podstatně změnit ráz života v Újezdě, nebyly šity horkou jehlou a panovala na nich většinová shoda. 

Myslím si, že nikdo z nás by neměl rozhodovat jen z pozice síly o tom, co je pro nás a naši obec nejlepší. Vítám, že se současné vedení Újezda snaží kultivovat veřejný prostor, určitě se tomuto tématu věnuje mnohem víc jak ti předešlí, ale vnímám to tak, že se vše děje nahodile a bez konceptu. Například sídliště Rohožník potřebuje plán rekultivace celého území, je třeba to řešit jako celek. 

A to se už občanů ptát musím.

Opravdu chceme parkoviště místo kotelny? 

A co bude s kotelnou, až ji za dva roky vypnou?

Kde všude chybí lavičky?

Co vlastně na sídlišti potřebujeme, co nám chybí? 

To jsou jen některé otázky, na které chci, abychom společně hledali odpovědi formou osobních setkání na konkrétních místech a následně třeba otevřené diskuzi na Facebooku Újezd nad Lesy – místo pro život.

Blanka Charvátová