Zpracování analýzy k řešení dopravy u nádraží

Koalice ODS – ANO přes naše opakované žádosti nezajistila ani po dvou letech ve vedení MČ zpracování analýzy k řešení dopravy u nádraží. Dali jsme tedy dohromady alespoň data z realizovaných měření a metodologicky validních studií. Co data říkají: Praha – Klánovice je z pohledu počtu cestujících srovnatelná s žel. st. Praha -Holešovice. Naprostá většina z téměř 6000 cestujících přijede busy MHD či přijde pěšky, tedy pro svou dopravu k nádraží osobní automobil nevyužívá.

V okolí nádraží ve všední den parkuje způsobem „P+R” cca 280 osobních vozů, z nichž přibližně 50 % je ze středních Čech, 25 % z Újezda, 15 % z Klánovic. Realita Klánovic ukázala, že pokud je zajištěno dobré spojení MHD, lidé raději volí jistotu autobusu před nejistým parkováním. O výsledcích naší analýzy jsme informovali újezdské zastupitele a samozřejmě pana primátora a jeho náměstky. Dostupná data nás nepřesvědčila o potřebě změny územního plánu prosazované koalicí ODS – ANO s cílem umožnit vykácet stovky až tisíce stromů a realizovat parkovací plochu či dům za desítky až stovky milionů korun, což by přineslo navýšení parkovacích míst odpovídající kapacitě několika autobusů.

Z videokonference, kterou k problematice svolal pan primátor Hřib (Piráti), mj. vyplynulo, že zásadním krokem ke zlepšení je v současné době rekonstrukce příjezdové komunikace k nádraží, která by bez kácení umožnila získat několik desítek legálních parkovacích míst na újezdské straně i posílit MHD.

Marek Havrda