Veřejná prostranství jsou vizitkou obce, tím co formuje její identitu a obyvatele. Jsou místem každodenního pohybu a společenského kontaktu, pobytovým prostorem, veřejným obývacím pokojem.

Je třeba konstatovat, že v rozvoji svých prostranství má naše obec dlouhodobě se kumulující dluh.

V posledních dekádách se u nás hodně staví, ale málo revitalizuje. Stávající veřejná prostranství, vzniklá mnohdy živelně, spíše upadají a nová kvalitní nevznikají.

Není ale třeba pořádat hon na čarodějnice a hledat konkrétní viníky, to nás nikam neposune. Základem je začít podnikat nápravné kroky. Proto komise pro územní rozvoj navrhla stávajícímu vedení obce zadat zpracování architektonických studií na propojení centra s klánovickým nádražím (včetně úpravy prostoru mezi úřadem a školou) a revitalizaci parteru sídliště Rohožník. Tyto studie, konzultované samozřejmě s veřejností, by se měly stát podkladem pro další rozhodování a plánování investic.

Dojde tak k naplnění předvolebních slibů některých stran, že se revitalizací a rozvojem veřejných prostranství Újezda nad Lesy budou zabývat.

Ano, také jsem přispěl svou troškou do mlýna v podobě vize rozvoje centra obce a revitalizace parteru sídliště Rohožník pro Piráty a STAN. Samozřejmě se nejednalo o hotovou studii, ale pomyslný výkop k rozvíření diskuse. A ten se povedl.

Nyní je na čase táhnout za společný provaz v zájmu nás všech. Jako člen komise pro územní rozvoj se o to budu snažit, bude-li o to skutečně zájem.

Ing. arch. Petr Kučera

https://www.ujezdzije.cz/urbanisticka-studie/