Podnět č. 3 na Radu Praha 21 – zveřejňování záznamu z jednání zastupitelstva na webu radnice

Žádáme Radu MČ Praha 21 o zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva na webu radnice. Při dodržení požadavků na ochranu osobních údajů při pořizování a zveřejňování záznamu zveřejnění nic nebrání – viz záznamy z jednání zastupitelstva hl.m.Prahy odkaz zde:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/zaznamy_jednani/index.html 

Marie Kučerová