Pravidla Újezdského zpravodaje

Na zářijové schůzi zastupitelstva jsme žádali zařadit do programu bod týkající se porušování tiskového zákona a Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje. Porušování se týká zejména snahy redakční rady (RR) zasahovat do příspěvků občanů i do příspěvků zastupitelů, na kterém se podle svých vlastních stanovisek RR dohodla, ač je to v naprostém rozporu s pravidly, zákonem i novinářskými principy.

Tato stanoviska jsou dostupná pouze na našem webu, na webu radnice dostupná nejsou, ač byla součástí 41. jednání RMČ. Redakční rada zápisy z jednání vůbec nezveřejňuje. Dalším porušením pravidel jsou články pana zastupitele Duchka, v rámci kterých může vyjadřovat své názory, postoje a preference, ačkoliv by měl mít stejně jako ostatní řadoví zastupitelé právo pouze na sloupek v rozsahu 1500 znaků. Například článek „Kynologové zůstávají“ v letním čísle UZ je ukázkou porušení pravidel i základních principů novinařiny, protože popisuje problém kolem psího cvičiště v Dubinské pouze z pohledu bývalých nájemců kynologického areálu a nynějších majitelů jednoho pozemku, aniž by dal v článku prostor k vyjádření jiných názorů usedlíkům ze stejné oblasti.

Obdrželi jsme na zastupitelstvu ústní veřejný příslib pana starosty, že se vedení radnice bude problémem Újezdského zpravodaje zabývat a že by výstupem mohla být nová, preciznější pravidla a profesionálnější práce redakční rady. Věříme, že slib bude splněn a rádi se budeme na narovnání poměrů v Újezdském zpravodaji podílet.

Marie Kučerová (STAN)