Zhoršující se situace s parkováním u nádraží

Blíží se podzimní plískanice a málo komu, včetně mě, se bude chtít putovat na nádraží nebo kus cesty na autobus pěšky rozbahněnou ulicí bez chodníku. Nezbývá, než občas vytáhnout auto.

Zhoršující se situace s parkováním u nádraží je nám všem známá. Minulý týden jsem spočítal registrační značky aut na Staroklánovické od odbočky k nádraží. Vyšel mi přibližný poměr 60:40, pražské vs. středočeské. RZ dnes neurčuje vždy bydliště majitele, např. leasingovky registrují převážně v Praze. Troufám si tak odhadnout, že polovina parkujících nebydlí v Újezdu.

Na posledním zastupitelstvu jsem se zeptal místostarosty Růžičky, co dělá pro vyřešení situace s parkováním u nádraží. Pan Růžička v odpovědi neurčitě mlžil. My však víme, že Klánovice zadaly vypracování studie s výsledkem návrhu zřízení tzv. modrých zón na své straně. A u nás?

Pokud víme, vedení MČ navrhuje změny dopravního značení v oblasti kolem nádraží, které by měly parkování regulovat. Pokud je cílem bránit škodám, je to správně, ale parkování to neřeší stejně jako bude-li vyhnáno několik aut. Rozšíření parkování podél trati by pouze přilákalo další auta. 

Vznik dobrého řešení vidíme jedině v těsné koordinaci s Klánovicemi. Jde o společný prostor, tudíž i společný problém. Podle dnes dostupných informací spolupráce nefunguje a zdá se, že každá strana si jede po svém.

Jelikož jsme „vesničkou střediskovou“, očekával bych aktivnější a konstruktivní přístup ze strany vedení Újezdu. A aby nedošlo k nedorozumění – parkovací dům nechceme. 

Petr Říha