Úroveň jednání zastupitelstva Prahy 21

Posledním zastupitelstvem jsme na pomyslné škále úrovně jednání sjeli o mnoho pater dolů, což bylo jistě nejen pro mě velkým zklamáním. Zejména v interpelacích (těch občanských i zastupitelských) byly znát osobní antipatie, které přetavily čas určený k získání odpovědí na důležité otázky v sérii osobních útoků na interpelované a v podstatě soutěž, kdo plivne co nejjedovatější slinu.

Bohužel tento styl vygradoval v závěru jednání, kdy předsedající nezabránil opakované dehonestující četbě návrhu pana zastupitele Roušara. Kvalita jím napsaného textu nebyla bezchybná, ale pokud návrhový výbor přednese jeho návrh usnesení tak, že vyzní jako téměř nesrozumitelný blábol (mimo jiné dvakrát za sebou zamění slovo „prořez“ za „pařez“), je to důkazem buď absolutního nesoustředění nebo schválnosti. V obou případech je pak na zvážení, zda takový člověk má být příště zvolen do návrhového výboru. 

Štěstím každopádně bylo, že šlo o úplně poslední bod a jednání bylo ihned poté ukončeno. Emoce totiž převážily nad chladnou hlavou a chvíli se zdálo, že někteří odejdou nejen se zkaženou náladou. Na mysli mi vytanul Ladův obraz Hospodská rvačka a raději jsem rychle vyklidila prostor. Vážení kolegové, stále jsem přesvědčená, že jednání zastupitelstva mohou mít i u nás kultivovaný průběh (koneckonců je jich jen několik za rok). Kdo nutně potřebuje upouštět plyn, nechť tak činí někde jinde.

Děkuji.

Lucie Doležalová