Rekonstrukce hlavní újezdské ulice

Dlouhou, předlouhou řadu let nás trápí stav hlavní ulice Starokolínská – Novosibřinská, která je v mnoha ohledech nevyhovující a v průběhu let došlo k jejímu navýšení až o 1 m nad okolní terén. To způsobuje značné problémy s rozhledy jak na křižovatkách s vedlejšími ulicemi tak při výjezdech ze sousedních pozemků a to zvláště v zimním období. Některé pozemky jsou vlivem výškového rozdílu terénu špatně dostupné, odvodnění je nejednotné do zelených pásů, příkopů, místy do uličních vpustí napojených na kanalizaci. Osvětlení komunikace je starší a pouze jednostranné, chodníky jsou ve špatném stavu, místy zcela chybí, stejně jako legální parkovací stání.

První krok k nápravě současného nevyhovujícího stavu byl učiněn – náměstek primátora a radní za STAN pan Petr Hlubuček předložil a Rada HMP dne 24. 9. 2020 schválila záměr vypracovat projekt rekonstrukce hlavní újezdské ulice v úseku od Nadějovské po Všenskou, tj. od rybníka na Blatově přes celý Újezd až k lesu na Úvaly. Rekonstrukce by kromě snížení nivelety vozovky měla zahrnovat i dopravní značení, odvodnění, nové veřejné osvětlení, vedení vysokorychlostní sítě, ochranu kabelových sítí. Projekt by měl být vypracován do dvou let.

Na současné vedení obce to bude klást značné nároky. V zájmu nás všech a zejména vlastníků okolních nemovitostí i všech obyvatel, kterých se rekonstrukce může dotknout, by se městská část měla na vypracování projektu co nejvíce podílet a při přípravě spolupracovat, a to hned od počátku.

Marie Kučerová