Projekt buspruh

Podnět k vytvoření pruhu vyhrazeného pro MHD mezi Újezdem a Běchovicemi směrem do centra vzešel z dopravní komise naší MČ v roce 2016 a až do roku 2021 se o projektu nemluvilo. Přípravu projektu zajišťovalo TSK. Nejpozději v polovině roku 2020 MČ měla k dispozici projektovou dokumentaci k územnímu řízení a mohla, resp. měla ji zveřejnit na webu úřadu, aby se s projektem seznámili občané a měli šanci uplatnit své připomínky a aby se případně uspořádalo veřejné projednání, jak se to děje například v Klánovicích.

Dokumentace nebyla projednána v dopravní komisi ani v komisi pro územní rozvoj a s projektem nebyli seznámeni ani zastupitelé. Přesto úřad MČ pod vedením ODS/ANO vydal v červnu 2020 souhlas s projektem, pouze s uvedením požadavku na rozšíření mostu přes potok (to zřejmě vrátí do Újezda kamiony) a snížení nivelety. Tvrzení pana starosty z minulého ÚZ, že se „dlouhodobě usiluje o přechod u ulice Ochozská“ není podložené faktickými kroky, v územním rozhodnutí přechod není a MČ ho jako účastník řízení nežádala. Vlastníci okolních nemovitostí byli obejiti, územní rozhodnutí bylo „doručeno“ vyhláškou na úřední desce, takže nikdo z nich neměl šanci se s projektem včas seznámit.

Zastupitelé za PirSTAN budou žádat, aby vedení MČ navrhlo TSK úpravy projektu, aby tzv. buspruh začínal až za mostem přes potok a úsek silnice od mostu k zastávce Blatov byl nadále součástí investiční akce Starokolínská-Novosibřinská, jak je to dosud. Dokumentaci k územnímu rozhodnutí najdete na www.ujezdzije.cz.

Marie Kučerová (STAN)