Klánovická spojka – dálniční přivaděč

V pondělí 12. dubna 2021 proběhlo v Klánovicích on-line veřejné projednání záměru vybudování dálničního přivaděče, nazývaného Klánovická spojka, vedoucího z mimoúrovňové křižovatky MÚK Beranka. Ta by měla vzniknout na D 11 v polích mezi Horními Počernicemi a Klánovicemi. Klánovická spojka se bude napojovat mezi Klánovicemi a Šestajovicemi na hlavní ulici Revoluční – Slavětínská. Projekt je nyní ve fázi EIA – posuzování vlivu na životní prostředí. Největší obavy panují zejména z nebezpečí zvýšení provozu, a tím zvýšení emisí hluku a prachu na hlavní ulici v Klánovicích a zhoršení bezpečnostních parametrů ulice.

Zvýšení provozu by se mohlo dotknout i Újezda nad Lesy, zejména pokud jde o křižovatku u Levelu a provoz na naší hlavní ulici. Kromě jiného radnice Klánovic trvá na zprovoznění připravované stavby až po vybudování okolních dopravních staveb, zejména městského okruhu 511 a obchvatu Újezda I/12, případně i přeložky II/101 Jirny – Úvaly a městského okruhu 520.

Za zmínku stojí i samotný fakt veřejného projednání. Není to první případ, vloni bylo v Klánovicích značně rušné veřejné projednání parkování u nádraží. V naprostém rozporu s tímto je chování vedení Újezda nad Lesy, kde o všech stavbách, záměrech i změnách územního plánu rozhoduje úzká skupinka lidí, pouze v případě nezbytnosti mít k záměru souhlas zastupitelstva rozhoduje mírná většina 9 lidí v zastupitelstvu. Veřejná projednání (s výjimkou snad jednoho setkání u Lidlu) se nekonají, občané jsou v roli více či méně příjemně překvapených diváků.

Marie Kučerová (STAN)