Aktualizaci dopravního generelu – jednosměrky

Dopravu považujeme za jednu z nejdůležitějších oblastí, kterou navíc přímo ovlivňuje místní radnice. Loni uložilo zastupitelstvo Radě MČ Praha 21 (koalice ODS + ANO), aby zajistila aktualizaci dopravního generelu (DG). Na návrh Pirátů a STAN pro Újezd byl stanoven jasný termín: do 31.12.2019.

Za splnění tohoto úkolu byl zodpovědný pan místostarosta Růžička (ANO), který je uvolněným radním, tj. pobírá za svou funkci plný plat. Přes snahu dopravní komise, ve které doslova za láhev vína dobrovolničí řada odborníků, se práce na aktualizaci generelu nejen nijak neposunuly, ale dá se říct, že ani nezačaly. Pan místostarosta místo toho na posledním zastupitelstvu předložil návrh na zrušení úkolu s tím, že zároveň dojde i k zrušení generelu. Místo něj má vzniknout koncepce. Rada měla v aktualizaci volnost, a tak jde o zbytečnou formalitu.

Rovinatý charakter Újezda je jako stvořený pro cyklistiku. Bohužel jednosměrky, navíc ne zcela v souladu s platným DG, z Újezda vytvořily území cyklistům nepřátelské. Ve snaze řešit alespoň jednu konkrétní věc, která nás trápí, jsme podali návrh, aby rada v souladu s platnými technickými podmínkami zajistila zprůjezdnění jednosměrek pro cyklisty v místech, kde to podmínky a bezpečnost dovolují.

I přes fakt, že existující značení je v řadě míst v rozporu s příslušnými tech. podmínkami (v „Zóně 30“ by měl být obousměrný průjezd umožněn téměř automaticky), nebyl tento návrh koalicí podpořen.

Na zastupitelstvu i v dopravní komisi budeme nadále navrhovat změny místní dopravy tak, aby se nám zde žilo co nejlépe. 

Marek Havrda