Záznam z jednání zastupitelstva

V prosinci 2017 byl naposled zveřejněn na webu radnice MČ Praha 21 záznam z jednání zastupitelstva. Od té doby se záznamy přestaly zveřejňovat s tvrzením, že to neumožňuje tzv. GDPR (Obecné na-řízení o ochraně osobních údajů), platné od 25. 5. 2018. Lze pochopit, že v souvislosti s mediálním strašením si radnice nechala lhůtu na přezkoumání této novinky, ale nyní už je obecně známo, že GDPR nijak zveřejňování záznamu neomezuje, jen upřesňuje postupy nakládání s osobními údaji, které se navíc nijak výrazně neliší od postupů, které se uplatňovaly podle dosud platné-ho zákona 101/2000 Sb.

Jako se to dělalo dosud, je třeba na začátku jednání informovat o tom, že se pořizuje záznam a že bude zveřejněn na internetu. K tomu se doplní, kdo údaje zpracovává (úřad) a komu mohou být zpřístupněny a že pokud se omylem někde objeví osobní údaj, dotčený má právo na odstranění.

Projevy zastupitelů a občanů vystupujících v diskuzi ochraně nepodléhají, ale soukromé hovory ano, k jejich zveřejnění by musel být souhlas dotčené osoby. Záběrům do publika je lepší se vyhnout nebo použít jen letmo, na to dosud nejsou jednotné názory. Záznam je vhodné před zveřejněním překontrolovat a pokud se objeví nedopatřením něčí osobní údaj, je nutno ho odstranit (vypípat).

Že to funguje se může každý přesvědčit na webu magistrátu, kde jsou zveřejněny záznamy z jednání za celý rok včetně posledního z prosince 2018. Není tedy důvod záznamy nezveřejňovat. (Psáno podle stavu k 15. 1. 2019).

Marie Kučerová