Vybudování nových bytů

V Praze je draze. To platí obzvlášť, pokud jde o rostoucí ceny bytů, a tím i rostoucí ceny nájmů. Na tuto skutečnost reaguje vláda přípravou programu podpory výstavby obecních bytů, kde bude možné dotovat městům až pětinu nákladů na výstavbu, reaguje nové vedení Prahy zastavením pri-vatizace obecních bytů a přípravou opatření pro podporu výstavby a re-agovat by měla i naše městská část. Podle údajů z roku 2017 obec spravuje 97 bytů, na jeden byt připadá cca 104 obyvatel Újezda, to je jeden z nejhorších poměrů v Praze.

Máme bytovou komisi, ale žádné zápisy z jednání zveřejněny nejsou, není tedy známo, jestli se otázka rozšíření obecního by-dlení nějak řeší, ale je známo, že se byty nadále prodávají, i když pouze byty přesahující 72 m2. Je tedy nejvyšší čas se otázkou obecního bydlení zabývat. Měla by se zcela zastavit privatizace obecních bytů. Měly by se zvažovat možnosti vybudování nových bytů, zejména bytů malometrážních, bezbariérových, případně služebních pro potřebné profese jako jsou například učitelé či policisté.

Jako jedno z dostupných řešení se nabízí budova Ideal Luxu na Blatově, resp. pozemek této budovy, protože to, jestli je budova vůbec schopna nějaké rozumné rekonstrukce, zatím není známo. Místo navrženého hybridu polikliniky a policejní stanice by mohla vzniknout více-funkční budova s malými byty, doplněná třeba pečovatelskou a lékařskou službou, stacionářem, o tom všem lze diskutovat. A především je třeba hledat další možnosti, protože kdy jindy to řešit, když ne teď.

Marie Kučerová