Veřejná správa je službou veřejnosti

To říká správní řád. Umožnění kontroly výkonu veřejné moci ze strany občanů je jeden z nástrojů zvyšování kvality veřejné správy a je prevencí před korupčním jednáním, to zní i v řadě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Jak je tomu v podmínkách naší radnice? 

Podívejme se na oblast rozhodování. Při zveřejňování materiálů je třeba dbát na ochranu osobních údajů, v ojedinělých případech i jiných ze zákona utajovaných skutečností, takže materiály musí být anonymizovány. To je jediné omezení při zveřejňování. V naší obci jsou podklady pro usnesení zastupitelstva zveřejňovány neúplné, něco ano něco ne, a zastupitelé mají interní přístup k úplným podkladům. Podklady pro usnesení rady nejsou zveřejňovány vůbec a i zastupitelům hned na svém prvním zasedání nová rada zrušila interní přístup k podkladům, který za předchozího vedení radnice zastupitelé měli a který je běžným standardem například na magistrátu. Takže platí „jsme v tom společně“, ale co děláme, do toho vám nic není? Není žádný důvod, aby například anonymizovaná smlouva o zřízení věcného břemene pro soukromou společnost nebyla přehledně zveřejněna v podkladech k usnesením rady, aby každý občan, kterého zajímá proč a za jakých podmínek byla smlouva uzavřena, se mohl na smlouvu podívat. A to platí o všech dokumentech projednávaných radou. Obec není soukromý podnik, všichni občané jsou spolumajitelé obce, veřejnou správu si platí a  proto mají právo vědět o všem, co radnice dělá a proč. 

Ing. Marie Kučerová