Utajovaný záměr a SPIRIT FINANCE

Zástavba v obci se zahušťuje, volné plochy mizí. To klade zvyšující se náro- ky na vedení obce, aby chránilo zájem současných obyvatel na nezhoršování podmínek v území. Většina investorů se při přípravě svých projektů snaží s obcí dohodnout a své záměry s obcí sladit. Varovnou výjimkou je společnost SPIRIT FINANCE a.s., se sídlem v bytovce za Penny, která vlastní dlouhý pruh pozemků mezi ulicí Druhanickou a Dražickou. Společnost je netransparentní, má vlastníka skrytého za kyperskou firmou a nepodává o sobě žádné, ani ty povinné, informace. V roce 2014 podala na městskou část i město Prahu žalobu o 62 mil. Kč ušlého zisku, protože údajně chtěla pozemky výhodně prodat a neochota obce dát souhlas k jejímu nejasnému záměru jí v tom zabránila. Žalobu společnost tvrdošíjně dotáhla až před Ústavní soud, takže až vloni na podzim byl spor ukončen ve prospěch obce.

Kromě toho společnost další žalobou bránila dokončení hřiště v Oplanské ulici, stejně dlouho a stejně neúspěšně. Pozemky jsou v zastavitelném území obce a jednou tam nějaká výstavba vznikne, ale veškerá jednání o záměrech v území by měla probíhat transparentně. Ale ejhle, podle zápisu z lednové rady vedení obce připravuje smlouvy na dělení a směnu pozemků mezi MČ a společností SPIRIT FINANCE a další aktivity v lokalitě Družická – Druhanická, aniž by o tomto záměru dalo jakékoliv informace zastupitelům, natož veřejnosti. Žádosti o informativní schůzku pan starosta ignoruje. Je těžké věřit v solidnost utajovaného záměru.

Marie Kučerová