S hazardem v Praze se pohnuly ledy!


27. března 2019 v 9 hodin ráno jsem se sešla na magistrátě  s paní radní Marvanovou a probrala možnost novely magistrátní vyhlášky o povolování míst k provozování hazardu.
Informovala jsem paní radní, která byla hostem v naší kavárně na Rohožníku před podzimními volbami, o problémech uvedené magistrátní vyhlášky a zejména o našem problému s kasinem na Rohožníku.

Vyhláška o povolování míst k provozování hazardu spadá do gesce paní radní Marvanové (STAN), konkrétně do odboru daní, poplatků a cen, s jehož paní ředitelkou JUDr. Thuriovou jsem také osobně jednala.
Paní radní Marvanová se problému kolem provozoven hazardu ujala s energií sobě vlastní a rozeslala na všechny městské části výzvu k vyjádření se k dalšímu provozování heren na jejich území. Věříme, že městské části nabídnutou šanci nepřehlédnou a novela vyhlášky HMP se brzy dostane na radu a posléze na zastupitelstvo Prahy.

Je mi ctí paní radní Marvanové poděkovat za rychlost, se kterou se i našeho újezdského problému ujala a doufáme, že novela v dohledném čase projde i radou a zastupitelstvem Prahy.

Marie Kučerová