Rozpočet Praha 21 na rok 2020

Podle návrhu rozpočtu na rok 2020 předkládaného Radou MČ (ODS a ANO) má naše obec přímo hospodařit s téměř 100 mil. korun.

Rozpočet na rok 2020 je navrhován jako schodkový, tzn. útrata bude o 9 mil. vyšší než příjmy.

Schodek je navrhován přesto, že oproti roku 2019 obec dostane o cca 3mil. Kč více z daní, od státu a od hl. m. Prahy.

Schodek má být uhrazen z rezervy, kterou by bylo lépe neprojídat, ale šetřit např. na povinné spolufinancování projektů z fondů EU.

Přes navržený schodek se oproti roku 2019 má škrtat o stovky tisíc téměř ve všech věcných kapitolách: Školství, mládež a sport, Zdravotnictví a soc. péče, Městská infrastruktura i Doprava (snížení na opravy komunikací a chodníků o 4,5 mil.). V dopravě jsou navrženy jen malé investiční akce, rekonstrukce ul. Hulická a zastávky Rohožnická a Blatov). V kapitole infrastruktura, se má realizovat pouze jedna investiční miniakce za 70 tis.: oplocení tříděného odpadu.

Naopak dojde k navýšení nákladů na úřad o cca 7 mil. Kč. Jedná se především o 5 mil. na platy a povinné pojištění a dále vyšší nákupy od externích dodavatelů, např. pronájem kopírek 200 tis., pohoštění pro kancelář starosty o více jak 100 tis. nebo navýšení výdajů na IT pro úřad o stovky tisíc korun.

Na posledním jednání zastupitelstva v roce 2019 budeme navrhovat úspory na chod úřadu a naopak navýšení na služby občanům, především seniorům (např. na dopravu k lékařům).

Rozpočet musí reflektovat nejen potřeby úřadu, ale i obce a občanů. Šetření na službách pro občany by vždy mělo být až na posledním místě, ne naopak, jak to navrhla ODS s ANO.

Marek Havrda

Zpravodaj 01/2020, strana 17.