Radniční noviny

Radniční noviny nebo časopis vydávaný z veřejných peněz, v našem případě náš Újezdský zpravodaj, by měly být neutrálním periodikem, vyváženě sloužícím k informovanosti občanů.

Je dobře, že naše radnice má solidně zpracovaná Pravidla pro vydávání Újezdského zpravodaje z roku 2015, na jejichž projednání se účastnila celá řada zástupců stran i spolků. Součástí pravidel je i zásada, že pro politické názory je vyhrazen přesně vymezený prostor, do ostatního prostoru by zastupitelé neměli nijak zasahovat. Výjimkou jsou informace starosty a radních, které přímo souvisejí s jejich prací na radnici.

Redakční rada by měla být složena z důvěryhodných občanů s dobrou pověstí, aby dávala záruku kvalitní a nezávislé kontroly obsahu časopisu.

Jmenováním zastupitele pana Duchka do redakční rady byla porušena zásada rovnosti přístupu politiků k informačnímu prostoru, protože jako člen redakční rady si politik může vynucovat nadstandardní výhody pro sebe a své spojence, a navíc konfrontační, fakty a slušností se nezatěžující způsob psaní pana Duchka jak v tiskovině OKO tak na internetu je všeobecně znám a nedává záruku neutrality obsahu časopisu.

Z toho důvodu jsme již v prosinci žádali odvolání pana Duchka z redakční rady a doplnění alespoň jedné námi nominované nezávislé osoby, ale nebylo nám ani v jednom vyhověno.  A skutečnost, že úřad zaměstnal zastupitele pana Duchka na poloviční úvazek jako „kulturního manažera“, naši obavu o kvalitu a nezávislost obecního časopisu prohlubuje.

Marie Kučerová