Pokusíme se o maximum, aby naše plány nezapadly

Jako první chci poděkovat občanům Újezda za účast ve volbách a zejména za volbu koalice Piráti a STAN pro Újezd. I když jsme nevyhráli, věříme, že nám bude umožněno fungovat ve prospěch vás i Újezda. Protože moje oblíbené téma je elektronizace veřejné správy, budu se mu věnovat i zde. Z iniciativy předsedy Pirátů a výboru pro veřejnou správu zástupci většiny parlamentních stran projednali a podpořili návrh zákona o právu na digitální službu. Zákon má zaručit, že občané, kteří budou mít zájem, budou komunikovat se státem elektronicky. Uvedení zákona do života a jeho naplňování zjednoduší řešení mnoha životních situací, u nichž ztrá-címe čas otravným obíháním úřadů, sháněním a dokládáním informací, které stát již zná, jenom je neumí efektivně využívat propojením stávajících informačních systémů.

První stavební kameny existují, každý z nás někdy využil CzechPOINT, firmy i mnoho občanů komunikují přes datové schránky, v letošním roce započalo vydávání e-občanek. Jako koalice Piráti a STAN pro Újezd máme v našem programu kapitolu „Občan partnerem“, v níž se zavazujeme k zavádění elektronických služeb tam, kde je to možné, stejně jako k zapojení do aktivit s dopadem na obce a měst-ské části, abychom služby občanům výrazně posunuli a také vytěžili potenciál, který zde existuje. Kolik z nás třeba ví, že je k dispozici aplikace pro mobilní zařízení „Praha 21“, která ny-ní víceméně kopíruje webové stránky, ale dala by se rozšířit směrem k pro-aktivnímu poskytování informací občanům např. o aktuální dopravní situaci? Pokusíme se o maximum, aby naše plány nezapadly.

Petr Říha