Podnět č. 2 na Radu MČ Praha 21 – zveřejňování usnesení rady včetně příloh a podkladů na webu radnice

Obracíme se na vás žádostí, aby na webu radnice byla zveřejňována

usnesení Rady MČ Praha 21 včetně příloh a podkladů

v souladu se zákonnými požadavky na ochranu osobních údajů, tak jak je to obvyklé u usnesení rady hl.m.Prahy, odkaz zde:

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/seznamlist.aspx?aid=3&sid=0&pid=0&mid=0,1&hledej=1&username=public&menu=1&customtemplate=1&lbl=usneseni-RHMP

Marie Kučerová