Oprava Zaříčanské ulice

Dlouho toužebně očekávaná oprava Zaříčanské ulice je u konce, ale bezvýhradné jásání není bohužel na místě. Komfort pro motoristy je vysoký. Někteří toho patřičně využívají a ignorují omezení rychlosti.
Přejít ji ráno cestou do školy je adrenalin. Už méně se z opravy radují ti obyvatelé, kteří teď mají ztížený nebo téměř znemožněný vjezd na svůj pozemek.

Mezi ně patří i paní Stichová, provozovatelka Krámečku pro domeček. Před jejím obchůdkem totiž TSK zvýšila povrch vozovky oproti předchozímu stavu cca o 20 cm, což je v rozporu s projektem. Zřejmě na základě její stížnosti se vzniklý schod „vyřešil“ nasypáním směsi asfaltu vedle vozovky. Vznikl prudký „svah“, který je nestabilní a už nyní se bortí. Je to nebezpečné jak pro auta, která by se tam snažila zaparkovat, tak pro chodce.

Máme v Újezdě takovou občanskou vybavenost, abychom si mohli dovolit podnikatelům házet klacky pod nohy?

Jako chodci mi není příjemné jít po chodníku, který je pod úrovní silnice, nehledě na to, že při dešti se takový chodník změní ve vodní koryto. Ve vedlejších Běchovicích, které zde mnozí mají jako vzor, se nedávno částečně zbavili brutálně zvýšené hlavní silnice. My od nich chceme čerpat inspiraci a přitom dopustíme, aby byla další silnice díky opra-vě místy zvýšena tak, že aspiruje na novou Starokolínskou.

Podle mě tudy cesta k lepšímu Újezdu nevede, proto věřím, že městská část neodkladně učiní kroky vedoucí k nápravě, a hlavně si budoucí stavby lépe pohlídá.

Lucie Doležalová