Novoroční zamyšlení 2020

Novoroční zamyšlení.

Narodila jsem se na Vltavě, na ostrově Štvanice a celý život se považuji za Pražáka, mám Prahu ráda ve všech jejích místech a podobách.

Když jsem se před sedmnácti lety přistěhovala do Újezda, překvapilo mě, jaký důraz zdejší lidé dávají na to, že se v Újezdě narodili nebo jak dlouho tu žijí, jako by délka života v Újezdě dávala jakousi jinou, vyšší kvalitu jejich názorům a postojům.

Jak šla léta, pozvolna jsem si uvědomila, že Újezd je obec trojího lidu.

Nejstarší je lid starousedlý, věrný své obci, žijící zde často již po generace. Je to lid pospolitý se zájmem o místní dění, sousedé, kteří si vidí až do talíře a vědí, co kdy komu kdo provedl.

Lid druhý je lid rohožnický, který sem z moci úřední vnikl v dobách, kdy se Praha připojila k Újezdu. Je to lid trojvrstevný, generace prvních obyvatel, nyní seniorů, jejich dětí a vnuků. Vyznačuje se soudružností, což je dáno častou profesní sounáležitostí a také i sevřeností malého sídliště, kde si děti odmala hrají spolu mezi domy.

Lid třetí je lid naplavený sem se svými domečky v posledních desetiletích. Je to lid zhusta vzdělaný, poctivě platící své hypotéky, a cítí se kosmopolitně, tedy pražsky. Vyznačuje se občas nižší mírou zájmu o místní dění, ale když něco chce, umí si to prosadit.

Trojí lid dává naší obci pestrost a vyváženost a tak si přejme do nového roku, abychom spolu ve své různosti dobře, s respektem a hlavně s úsměvem vycházeli.

Marie Kučerová

Zpravodaj 01/2020, strana 17.