Novela jednacího řádu zastupitelstva

Na prvním zasedání nového zastupitelstva jsme předložili novelu jednacího řádu zastupitelstva naší městské části. Proč se domníváme, že je třeba tento dokument, jímž se řídí každé zasedání nejvyššího orgánu naší samosprávy, co nejdříve upravit?

Koalice, tzn. ODS spolu s ANO, má v našem zastupitelstvu většinu. Tato většina v případě špatně nastavených pravidel umožňuje zabránit tomu, aby na jednání zastupitelstva zazněly pro starostu nebo celou koalici nepohodlné názory. Takto jsou dnes pravidla nastavena z minulých dob.

Hned po volbách jsme proto začali pracovat na změně, která by zajistila, aby názory občanů nebo zastupitelů mohly vždy svobodně zaznít, ale zároveň tato svo-boda nemohla být snadno zneužívána ke zbytečným průtahům a obstruk-cím. Náš návrh, na jehož tvorbě se podíleli advokáti i zkušený legislativní právník, vychází z fungujícího jednacího řádu zastupitelstva hl. m. Prahy. Snažili jsme se, aby se jednalo o návrh společný, který by podpořili opoziční i koaliční zastupitelé. Na základě předvolebních slibů totiž nejsme sami, kdo vnímá tento problém.

Většinou zastupitelů ODS a ANO nebyl náš návrh připuštěn ani k diskusi, ale bylo přislíbeno, že se k problematice vrátíme. Doufáme, že se brzy podaří přijmout alespoň některé důležité změny a přijít na jednání zastupitelstva tak v roce 2019 nebude pro občany vyhozený čas. Přeji vám všem osobně i našemu Újezdu vše dobré v novém roce.

Marek Havrda