Montessori škola

Dovolte mi, abych Vám popřála poklidné svátky vánoční a úspěšně vykročení do roku 2020. Snad nám nový rok přinese vše dobré, ať už v osobním životě, tak i v tom obecním, komunálním.

Dnešní úvahu bych ráda věnovala škole.

V Újezdě byl úspěšně spuštěn projekt vyučování podle Montessori principů.

Letos byla otevřena už druhá třída, kde se takto vyučuje. Jsem nadšená, že i na tak velké škole, jako je ta naše, se našel prostor zkusit to trochu jinak. Ráda bych poděkovala paním učitelkám Tmějové a Lehoučké za to, s jakým nadšením a energií se do Montessori vzdělávání vrhly.

Ohlasy od dětí mluví za vše.

Jsou nadšené, plné elánu a škola je opravdu baví. Vyučování sleduji jakožto rodič budoucích školaček. Vidím mé holky natěšené z prvních tříd, protože jsem přesvědčena, že tato forma výuky je zaujme. A neumím si představit to zklamání, že za rok bude všechno jinak a trochu se toho obávám, neboť zatím není vytvořená dlouhodobá koncepce těchto tříd.

Pojďme to změnit, připravme koncept Montessori minimálně pro celý první stupeň.

Bez celkové Montessori koncepce na naší škole děláme z našich dětí tak trochu pokusné objekty a čekáme, jak to dopadne, jak je přijme další nová třída. Myslím si, že si paní učitelky, děti i rodiče zaslouží jistotu návaznosti v dalších letech. Nemám nic proti klasickému vzdělávání, jen každému vyhovuje něco trochu jiného.

Ráda bych poděkovala všem paním učitelkám a učitelům ze školy i školek a popřála jim energii a nadšení do jejich nelehké, ale důležité práce.

Blanka Charvátová

Zpravodaj 12/2019