Mlčet a podepsat?

O čem chci dnes psát? O otevřeném úřadu, který se snaží komunikovat se svými občany a nesnaží se hledat cesty, jak dělat pravý opak.

Abych začala od začátku. Rada městské části jmenuje z řad zastupitelů a občanů členy jednotlivých komisí (např. dopravní, volnočasových aktivit atd.). Občané vykonávají svou práci v komisi bezplatně a ve svém volném čase. Je to práce bohulibá a my jsme rádi, že se stále najdou aktivní lidí, kteří obětují čas, který by mohli strávit se svou rodinou či v zaměstnání, a věnují ho Újezdu. Komise mají funkci poradní a rada se jejich doporučeními může a nemusí řídit. A nyní dostali tito dobrovolníci od naší městské části k podpisu smlouvu o zachování důvěrných informací, která dle našeho mínění je nejen zbytečná, ale zcela neodpovídající tomu, co komisaři na jednáních řeší a jak jsou za to honorováni (nijak). Navíc celý proces s návrhem smlouvy je ze strany úřadu zmatený a vyvolává otázky, jak a jestli vůbec jednotliví radní ví, co schvalují.

Nejdříve obdrželi jednotliví členové návrh smlouvy, která obsahovala mimo jiné pokutu ve výši jednoho milionu korun, pokud by došlo k porušení některého z ustanovení této smlouvy. Pokud bychom chtěli dohnat věci do absurdního výkladu, tak kdyby vám vaše sousedka, která zasedá třeba v komisi volnočasových aktivit, prozradila, že se minulého jednání nezúčastnil nějaký jeho člen, tak by to mohlo už být bráno jako porušení a následovala by sankce.

Obrátili jsme se proto na vedení naší obce a po vzájemné komunikaci došlo k ujištění, že se městská část spletla a tuto smlouvu vlastně od nikoho podepsat nechce. Byli jsme rádi, že jsme se dokázali dohodnout na tom, že takový paskvil byl jedním velkým omylem a čekali jsme na novou variantu smlouvy, kterou mimochodem pokládáme skoro za zbytečnou, protože občané této země jsou vázáni zákony a je samozřejmé, že musí dodržovat např. zákon o ochraně osobních údajů a také třeba obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Navíc každý člen komise rad musí dodržovat jednací řád komisí a tam je závazek mlčenlivosti také obsažen. Co je ovšem ještě více zarážející je to, že tuto špatnou smlouvu projednala a schválila rada. Jak je to možné? Jak to, že se nezjistilo, že došlo k předložení špatného materiálu? Kdo za to nese odpovědnost? Pochopím, že se mohla asistentka při rozesílání e-mailu splést a připojit špatnou přílohu, všichni jsme lidé a i když to je chyba, stát se to mohlo. Ale přeci pokud něco schvaluji a jsem za to zodpovědný, tak si daný materiál musím dopředu prostudovat a musím s ním souhlasit. Nemůžu jen zvedat ruku pro návrh proto, že se to po mě požaduje. Pokud se to stalo u tohoto dokumentu, nestalo se to  a zejména v budoucnu nestane  i u jiných?

A pak začalo kolo druhé. Členům nezastupitelům přistála v e-mailových schránkách nová smlouva, tentokrát  již s dovětkem, že se jedná o verzi finální a diskuse se nepřipouští. Pan starosta se vyjádřil, že kdo ji odmítne podepsat, může buď odstoupit, nebo bude následně odvolán.

A co se změnilo oproti původnímu návrhu? Vypadla sankce vyčíslená jedním milionem korun, nicméně podivných paragrafů tam zůstalo vice než dost.

Celá smlouva působí dojmem, že nebyla napsaná pro potřeby městské části, ale spíše pro nějaké dva business partnery, protože opravdu pochybuji, že by člen třeba volnočasové komise obdržel důvěrné informace ohledně systémů, sítí, aplikací, či softwaru naší městské části.

Také, když se zamyslím, kdo zasedá v jednotlivých komisích (jedná se o občany Újezdu nad Lesy, můžete to být vy či já), tak mi připadá více než úsměvné ustanovení, že příjemce bude uchovávat důvěrné informace s takovou péčí, jakou vynakládá na utajení svého obchodního tajemství a že důvěrné informace zpřístupní pouze těm svým zaměstnancům, kteří potřebují mít přístup k těmto důvěrným informacím. Kolik asi zaměstnanců takový komisař může mít a proč by jim vůbec zpřístupňoval nějaké informace…

Jedním z dalším skoro až úsměvných paragrafů (ale ono to je spíše k pláči) je ustanovení o tom, že MČ je oprávněna provádět kontrolu povinností příjemce této smlouvy. Jak bude taková kontrola probíhat? Začnou zaměstnanci úřadu docházet domů za jednotlivými komisaři a budou jim prohlížet počítače a harddisky, prohlížet pracovní stoly? To jako vážně?

Takhle opravdu chceme motivovat lidi, aby zadarmo a odpoledne a po večerech trávili čas prací pro obec?

V jiných městských částech jsou jednání komisí otevřená veřejnosti. Pokud má někdo zájem, může přijít a pokud na to stačí kapacita místnosti, tak může jednání sledovat. Pokud komise potřebuje projednat něco s vyloučením veřejnosti, tak po tu dobu se občan odebere za dveře. Jak jednoduché, jak prosté.

V jiných městských částech existuje jednoduchý formulář o zachování mlčenlivosti, kterým se komisař zavazuje k mlčenlivosti podle zákona např. o ochraně osobních údajů, dále podle zvláštních zákonů a podle obecného nařízení ochraně osobních údajů (GDPR).

Jsme rádi, že zástupci opozice dostali možnost nominovat svoje zástupce do jednotlivých komisích a že někteří z nich byli do těchto komisí vybráni. Svoji práci berou všichni zodpovědně, jedná se o odborníky i laickou veřejnost, která má k dané problematice (školství, doprava…) blízko. A proto se tito lidé svého místo v komisích vzdát nechtějí. Ale zároveň nechtějí podepsat smlouvu, která zcela neodpovídá jejich odpovědnosti a náplni práce v komisi.

Teď stojí členové komisí před nepříjemnou volbou – podepsat problematickou smlouvu, nebo riskovat odvolání z komise?

Bc. Blanka Charvátová