Masarykova Základní škola

V prosinci 2018 se sešla školská rada Masarykovy ZŠ (dále jen ŠR), zápis z této schůzky najdete na webových stránkách školy.

Nutí mě to k zamyšlení, kam vlastně naše škola směřuje a to i proto, že v programovém prohlášení vládnoucí koalice ODS a ANO je mimo jiné uvedeno, že „budeme podporovat nejen kvalitu vzdělávání, ale i osobní rozvoj žáků, budeme usilovat o modernizaci Základní školy, budeme podporovat komunikaci základní školy směrem k rodičům a veřejnosti“.  Nejsem si jistá, na kolik jsou informace uvedené v zápise shodné s tímto prohlášením.

První věc, která mě nemile překvapila, byl bod č. 4, kdy byl prošetřován podnět rodičů k testování žáků společností InBaze. Ve zkratce se jednalo o to, že někteří žáci z bilingvních rodin byli bez vědomí rodičů testováni na jejich znalosti českého jazyka. Bohužel došlo k opomenutí ze strany školy a někteří rodiče nebyli o této akci dopředu informováni. Následně byla otevřena rodiči diskuse nad tímto tématem ve FB skupině týkající se újezdské školy. Člen školské rady nominovaný za rodiče žáků, pan Marek Buchtel, informoval v této diskusi, že ŠR již podnět obdržela a že ho prošetří.   Když pominu celou tuto situaci, která dle mého názoru vůbec nastat neměla (rodiče podepisují souhlas s kde čím a o tak závažné informaci, že jejich dítě bude odvedeno uprostřed vyučování někam jinam a tam testováno, nebyli dopředu spraveni), tak mě zaráží skutečnost, že školská rada vyčítá panu Buchtelovi komunikaci s veřejností. Dokonce se v zápise objevuje myšlenka na jeho odvolání. Pan Buchtel ve školské radě reprezentuje rodiče žáků, volně řečeno by se to dalo přeložit jako veřejnost. Proto si myslím, že komunikace s rodiči je nejenom vítaná, ale i žádoucí.  Doufám totiž stále, že doba, kdy byly informace utajovány, a s veřejností se nikdo nebavil, již patří dávné minulosti.   Také mě zaráží, že v usnesení týkající se této záležitosti se objevuje konstatování, že e-mail se stížností rodičů byl psán neadekvátní výhružnou formou. Myslím si, že škola by tu měla být pro děti a jejich rodiče a jestliže se objeví nějaká pochybnost o správném postupu školy, měla by ta projevit větší empatii a snahu pochopit rodiče, kteří chrání své děti. 

Dalším z bodů, které se na prosincové schůzi projednávaly, byl podnět týkající se výuky cizích jazyků. V současné době jsou jazyky vyučovány tak, že děti jsou sice rozděleny do menších skupin, ale stále o velkém počtu žáků (ca 18 – 20), ze dvou tříd se udělají tři skupiny. Můj názor je takový, že jazyky by se měly vyučovat v menších skupinách, je to mnohem efektivnější a pro děti přínosnější.  A také by se měly vyučovat s větší hodinovou dotací. Momentálně se od 1. třídy vyučuje angličtina s dotací 1 vyučovací hodiny (VH) týdně, od 3. třídy pak 3 VH/týden, v 6. ročníku 4 VH/týden. Konverzace je k dispozici jako volitelný předmět pouze v  7. ročníku. Další cizí jazyk se učí jen v 7. a  8.třídě v dotaci 3 VH týdně, na výběr mají žáci z němčiny a ruštiny. Bylo přijato usnesení, že z důvodu nedostatečné kapacity prostor, pedagogů a financí nelze realizovat změny ve výuce cizích jazyků. Zde bych ráda napsala, že zřizovatel i pedagogové se dle mého názoru musejí snažit o co nejvyšší kvalitu vzdělávání a ne se spokojit s konstatováním, že nejsou volné třídy. V dnešní době, kdy je znalost jazyků základem dobrého uplatnění na pracovním trhu, je tento závěr ŠR tristní. Pokud nemá škola volné prostory a třídy, nebylo by na čase začít uvažovat o vzniku školy druhé? 

ŠR dále obdržela od Spolku přátel a rodičů dětí újezdských škol podnět, který se mimo jiné týkal dopravy a bezpečnosti. Bylo zmíněno, že co se týče bezpečnosti v dopravě a parkování, pomohla by větší osvěta mezi rodiči, kteří by se měli aktivně podílet osobní účastí na usměrňování ranní dopravy. To je zajímavý bod a jsem zvědavá, jestli se z řad rodičů najdou dobrovolníci, kteří půjdou dopravní situaci aktivně řešit. 

Posledním bodem, kterým se z prosincového zápisu chci nyní zabývat, je vybavení školy.  Zde je zajímavé to, že ŠR přehodila úkol vytvořit seznam potřebných věcí k nákupu na spolek, ten má dokonce vypracovat i cenovou kalkulaci věcí, které je dle nich potřeba nakoupit.  Myslím si, že by spolek neměl suplovat práci zřizovatele a vedení školy. Dále se zde projednával fakt, že od začátku školního roku jsou nedostatečně osvětleny prostory šaten (zřejmě to mělo souvislost s rozestavěným nádvořím školy). Tento podnět vzešel opět od spolku rodičů, jehož zástupci byli připraveni přijít o vzniklé situaci jednat osobně. Nicméně paní Ponicová (radní Prahy 21 za ODS) poznamenala, že zástupkyně spolku paní Danielová kandidovala do Zastupitelstva MČ za uskupení, které je v opozici a její účast na ŠR by mohla být z tohoto důvodu nevhodná. Lenka Danielová skutečně kandidovala do Zastupitelstva za PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD, nicméně jako nestraník a zvolena nebyla. Myslím si, že její činnost ve spolku tím nijak poznamenaná nebyla. Ostatně, jak jsem zmínila výše, paní Ponicová je členkou politické strany, stejně jako další členka ŠR paní Jakob Čechová. Podle mého názoru každý aktivní rodič, který se chce podílet na chodu školy a záleží mu na ní, by měl být vítán a vyslechnut, ne naopak. A jak to dopadlo s osvětlením šaten? Zatímco v zápise je uvedeno (volně přeloženo), že když se nesvítí, tak si mají žáci rozsvítit, tak k dnešnímu dni, kdy tento článek píšu (15.1.2019), to vypadá, že se alespoň v tomto případě blýská na lepší časy a osvětlení je konečně opraveno.

Na závěr mi dovolte malé zamyšlení. Stále si totiž kladu otázku, jestli obec o velikosti Újezda by si nezasloužila školy minimálně dvě. Když se podíváme na obce o podobné velikosti, tak zjistíme, že škol mají mnohem více (například nedaleké městské části, počtem obyvatel srovnatelné, Praha 20 – 5 státních ZŠ a 2 soukromé ZŠ a gymnázium; Praha 22 – 3 státní ZŠ).  Proč nevyužít například budovu Ideal Luxu a nevybudovat zde školu druhou? Dětí v naší obci máme opravdu hodně a myslím si, že by druhé zařízení pomohlo k uklidnění stávající situace, kdy přestává stačit kapacita budov. Jak jsem psala výše, mimo jiné kvůli velkému počtu žáků nemohou být vytvořeny menší skupiny pro výuku cizích jazyků. A to je jen jeden problém z mnoha, které přináší jedna velká škola. Jsem matkou dvou dětí, kterých se školní docházka bude brzy týkat a tak se o otázku újezdského školství zajímám stále víc.  Jaký je vás názor? Stačí Újezdu jedna základní škola, nebo by bylo lepší mít školy alespoň dvě?

Bc. Blanka Charvátová