magazín OKO

Před rokem pozvolna utichla volební vřava a zdálo se, že je před námi období relativního klidu.

Jako pozitivní krok jsme před rokem ocenili informaci, že pokud rada jmenuje zastupitele pana Duchka do redakční rady Újezdského zpravodaje, nebude vycházet mimořádně agresivní politický magazín OKO, řízený do té doby stejným zastupitelem.

Ale něco se změnilo a po roce se v poštovních schránkách objevil nezvaný host, další vydání potměšilého, nepravdami, polopravdami a fantas magorickými úvahami se hemžícího magazínu OKO, útočícího tentokrát výhradně na opoziční zastupitele, jejich rodiny, zaměstnavatele rodinných příslušníků a každého považovaného za možného podporovatele opozice.

Poněkud naivní aranžmá, že bývalý šéfredaktor Duchek nic neovlivňuje, to vše píše a řídí „redakce“, nejen že je nevěrohodné, ale vede k prostému zjištění, že za všechny výroky „redakce“ nesou občansko i trestněprávní odpovědnost pánové Veselý, Jacek a Lameš.

Nesnížíme se k nekonečným a zbytečným hádkám ohledně lží a manipulací v magazínu OKO.

Tam, kde to bude účelné, se budeme bránit adekvátním způsobem.

Skutečnost, že politický škvár OKO napadá výhradně opoziční zastupitele, budí dojem, že se tak děje s podporou nebo alespoň tichým souhlasem vedení radnice, že existuje spojenectví mezi radnicí a politickým spolkem OKO.

Rádi bychom věřili, že vládnoucí koalice ODS/ANO dokáže oslovovat občany jiným způsobem a nepotřebuje podporu pochybného politického spolku.

Marie Kučerová

Zpravodaj 12/2019