Kauza tenisové kurty

Před několika týdny se na nás (zastupitele za koalici Piráti a STAN pro Újezd) obrátili zástupci tenisového oddílu TJ Sokol Újezd nad Lesy s problémem uzavřených kurtů. Tenisté dostali výpověď loni v říjnu od již prakticky končící rady naší městské části v čele s bývalou starostkou. Přes zimu se pochopitelně nehrálo a jak se nyní ukázalo, ani se moc nejednalo pro vyřešení situace. Začala však nová sezóna, výpovědní lhůta vypršela a tenisové kurty byly osiřelé. Tenisté se pokoušeli situaci změnit, aby se mohli na kurty vrátit a provozovat je rovněž pro veřejnost, jak tomu bylo v minulosti. Jenže se objevil vážný spor. Nové vedení radnice v Újezdě trvalo na uspořádání výběrového řízení na provozovatele, tenisté zase trvali na tom, že vše, co během 36 let na kurtech vybudovali je jejich majetkem a pokud by se provozovatelem stal někdo jiný, bez vyrovnání nemůže kurty převzít. Nastal přímo ukázkový pat. Proběhlo několik pokusů o jednání, při kterých už však bohužel řádily i emoce, které by u takového vyjednávání vůbec být neměly. Kurty zůstaly zavřené, lajny začaly vyskakovat z antuky, na které se objevily první náletové pampelišky. Tráva kolem kurtů dosáhla zřejmě rekordní výšky. A co bylo nejhorší, na zamčené kurty nikdo nemohl. Podařilo se nám na magistrátu iniciovat třístranné jednání jeho úředníků (pozemky patří hl. m. Praze), TJ Sokol a pana starosty, kde si však strany pouze potvrdily své pozice a věc se nikam neposunula. Při dalším jednání byla přislíbena schůzka v pátek před zasedáním zastupitelstva, ta už se neuskutečnila.

Nezbývalo tedy, než celou věc narychlo předložit zastupitelstvu k projednání a souhlasu na námi navrženém kompromisu, jehož podstatou bylo uzavření smlouvy na pronájem kurtů s tenisovým oddílem TJ Sokol na tuto sezónu, během které proběhnou jednání k vyjasnění majetkových vztahů a také výběrové řízení na provozovatele pro další období. Při koncipování tohoto návrhu bylo pro nás nejdůležitější, aby se kurty znovu otevřely pro občany a Sokolové nebyli vyhnáni s „holým zadkem“.

Jsem moc rád, že zastupitelstvo k tomuto problému a našemu návrhu řešení přistoupilo až na ojedinělé výjimky konstruktivně. Jednání bylo obtížné a chvílemi velmi kostrbaté, neboť jsme řešili velice nestandardní situaci navíc v době, kdy už vládla všeobecná únava, ale díky pracovníkům úřadu se podařilo naformulovat po právní stránce přijatelné znění usnesení, které bylo poté přijato většinou zastupitelstva. Velký díky proto patří všem, kteří hlasovali pro návrh, Sokolům za smířlivý přístup a v neposlední řadě panu starostovi, který tento postup přijal. A tak věřím, že na kurtech se v těchto dnech už znovu počítají vítězné fiftýny, někdo tříská naštvaně raketou a Újezďákům tak nezbývá než popřát: Sportu zdar a tenisu zvlášť!

Petr Říha