Jednosměrky

Jednosměrkám jsem se v tomto listu i na jednáních zastupitelstva věnoval opakovaně, zaslal jsem související podněty Úřadu MČ i dopravní komisi.

Pokusím se shrnout hlavní body:

1. Doprava na místních komunikacích je primárně v kompetenci naší újezdské radnice, vymlouvání se na zastaralý a ohledně jednosměrek nepodařený dopravní generel nebo jiné orgány není na místě.

2. Úprava by měla být v souladu s pří- slušnými pravidly a doporučeními, což v současnosti není, např. dle TP179 i usnesení Rady hl. m. Prahy 55/2016 má být v jednosměrkách umožněna jízda cyklistů v obou směrech, pokud tomu nebrání vážný důvod.

3. Zjednosměrnění je zákaz omezující občany, a tak by pro něj měl existovat jasný důvod, např. prostorové uspořádání či u nás omezení objíždění hlavní místními komunikacemi ve špičce. Jednosměrky tak dávají nejspíše smysl v některých úsecích ulic Čentická (u ZŠ), Soběšínská, Třebětínská, Chotěnovská, Chmelická. Aby se dosáhlo zklidnění dopravy i odrazení nežádoucího tranzitu, je třeba jednosměrky vhodně navrhnout a také kombinovat s dalšími opatřeními jako je zóna 30 km/h a zpomalovací pásy.

4. Dnešní nedomyšlené “přejednosměrkování” vytváří zbytečné náklady na pohonné hmoty i naše životní prostředí. Zřízení jednosměrek se musí vyplatit ne z pohledu několika domů, ale z pohledu obyvatel Újezda jako celku, je třeba vyvážit různé veřejné zájmy. Vládnoucí koalice ODS/ANO není schopna tuto oblast dlouhodobě řešit, měla by se tedy raději obrátit na externí odborníky, a to se zadáním obsahujícím body výše.

Marek Havrda