Hřiště Druhanická/Oplanská

V západní části Újezda směrem na Koloděje bychom se po letech mohli dočkat prvního veřejného dětského hřiště. V této oblasti bylo po- staveno velké množství rodinných domů a bytů a byl zde plánován zelený pás i hřiště. Po projednání s veřejností byla zpracována plánovací dokumentace a v r. 2013 jsme získali dotaci od Magistrátu, za kterou bylo postaveno oplocení budoucího hřiště Druhanická/Oplanská. Hřiště ale nebylo dokončeno a to “díky” nesouhlasu obchodních společností vlastnících sousední neudržované pozemky. Po jejich odvolání se kauza dostala až k Nejvyššímu správnímu soudu.

Ten s konečnou platností rozhodl ve prospěch obce. Soud nižší instance také uvedl, že herní a jiné prvky (např. lavičky) nevyžadují stavební povolení (ohlášení) ani rozhodnutí o umístění stavby. Nic by tedy nemělo bránit nainstalování herních prvků a úpravě povrchů tak, aby děti, jejich rodiče i ostatní občané mohli tuto plochu brzy užívat za schváleným účelem. Jako zastupitelé za Piráty a STAN nabízíme Radě MČ maximální podporu, aby bylo možné hřiště otevřít co nejdříve, ideálně do prázdnin. Bohužel již téměř tři týdny čekáme na reakci Rady (ODS+ANO) na náš podnět v této věci.

Marek Havrda