Hic Rhodus, hic salta

Hic Rhodus, hic salta. Řecký bajkař Ezop vyprávěl příběh o muži, který svým sousedům vykládal, jak skvě-le skáče, jak se mu to báječně dařilo na ostrově Rhodos. Tak ho sousedé dopravili na Rhodos a řekli mu – tady je Rhodos, tak skákej. Tahle věta sedí na všechny nové vládce vzešlé z voleb, ať jde o stát, město nebo městskou část.

Volební uskupení Piráti a STAN připravilo rozsáhlý program změn žádoucích v naší obci, včetně urbanistických studií. I jiné strany připravily program a voliči si vybrali.

Děkujeme všem voličům, kteří při-šli k volbám a zejména těm, kteří dali hlas změně, dali hlas nám. Z voleb vyšla vítězně, o 301 hlasů, ODS, získala 6 mandátů a vítězi se sluší blahopřát, naše uskupení získalo 5 mandátů a strana ANO 3 mandáty. Nabídli jsme v jedi-ném, necelou hodinu trvajícím jednání s ODS pohodlnou koalici s 11 mandáty, v úvahu přicházela i široká koalice ODS, Piráti a STAN a ANO se 14 mandáty, avšak nová, napravená ODS si vzápětí vybrala nejspíš již předem domluveného partnera ANO.

Je legitimní uzavírat předvolební i povolební dohody, i když to pro některé voliče může být překvapující, a je správné dát nové vládě na radnici čas ukázat, co chce a co dokáže. Těšíme se na programové prohlášení nového ve-dení radnice s konkrétními závazky a cíli. Ty cíle, které budou shodné či podobné s našimi, rádi podpoří-me. Doufáme ve spolupráci vedení radnice s opozicí, ale nástroje k do-sažení cílů a odpovědnost za jejich dosažení jsou v rukách vedení rad-nice. Hic Rhodus, hic salta.

Marie Kučerová