Hazard pozitivně

O hazardu se toho poslední dobou v Újezdě napsalo hodně. Dovolte mi pohled z trochu jiné perspektivy. Já totiž na celé “kauze“ nacházím dost pozitiv, která bych chtěla zdůraznit a shrnout, aby nezapadla.

Za prvé, a to je ze všeho nejdůležitější, hazard v naší městské části s velkou pravděpodobností skončí. Z toho máme radost, protože hazard v Újezdě skutečně nechceme. Cesta k tomu byla, a ještě bude, krkolomná, ale aspoň jsme na ni konečně vykročili.

Ačkoliv jsme na zastupitelstvu nebyli ve shodě, diskuze probíhala celkem věcně a bez vzájemného napadání. Po zkušenostech, kdy jsem se dřív účastnila zastupitelstva jako občan a průběh jednání chvílemi připomínal spíše hádání trhovců, je to pro mě příjemná změna. Za to patří dík i panu starostovi, který se vedení jednání zhostil velmi dobře.

Dále se ukázalo, že dokážeme najít témata, na kterých se shodneme napříč politickým spektrem. I když se pak rozcházíme v názorech, jaké konkrétní prostředky využít, je důležité, že máme stejný cíl. Jen na okraj doplním, že v situaci, kdy má vládnoucí koalice pohodlnou většinu, nám přišlo logické a legitimní podpořit návrh náš, který rovněž směřoval k nulové toleranci hazardu.

Díky hazardu jsme si s koalicí ujasnili, že příště budeme více diskutovat návrhy společně a předem, což jednoznačně vítáme a doufáme, že toto rozhodnutí uvedeme do praxe. Společná schůzka ke školství, která už proběhla, ukázala, že obě strany jsou schopny konstruktivní debaty. Pro efektivní přípravu na jednání bychom ale potřebovali lepší přístup k podkladům k usnesením Rady MČ, o čemž s panem starostou jednáme a věříme, že nám vyjde vstříc.

V neposlední řadě je třeba ocenit také to, že v zastupitelstvu jsou lidé, kteří se opravdu aktivně snaží pracovat na zlepšení životních podmínek v Újezdě a věnují energii a čas svému sebevzdělání ve veřejné správě a souvisejících oblastech tak, aby byli skutečným přínosem pro obec a svůj mandát si nechodili pouze „odsedět“.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem našim podporovatelům za přízeň, cenné podněty i neskutečný elán, s jakým se zapojují do různých akcí – například „Ukliďme Česko, velikonoční dílničky v Levelu apod. Krásné jarní dny i nadcházející velikonoční svátky!

Lucie Doležalová