Dopravní generel Praha 21

Jednosměrky jsou součástí tzv. dopravního generelu (dále DG), dokumentu, jehož smutná pouť je typická pro naši obec. DG byl schválen v roce 2013, cílem mělo být zklidnění dopravy v bočních ulicích. Některá opatření se realizovala (zavedení přednosti zprava na většině křižovatek, zóny 30 km/h), plošně byl DG realizován až v roce 2018 a přinesl řadu problémů. Proto v prosinci 2018 zastupitelstvo uložilo radě zajistit aktualizaci DG s dostatečně dlouhým termínem do 31. 12. 2019. V září si koalice svými devíti hlasy schválila zrušení stávajícího DG a nahradila úkolem: Vypracovat no- vou koncepci dopravy a pohybu cyklistů s termínem do 31. 12. 2019. Úkol opět splněn nebyl a v březnu 2020 rada žádá o prodloužení termínu tohoto úkolu do 31. 12. 2021!

Návrh opatření: Újezd má poprvé v historii tři uvolněné politiky (tj. plně placené obcí na plný pracovní úvazek) – starosta (cca hrubého 80 tis. měsíčně), dva místostarostové (každý cca hrubého 70 tis. měsíčně), celkem i s odvody zaměstnavatele, popř. příplatky, stojí tato trojice obec téměř 300 tis. měsíčně. Kdybychom měli, jak bylo zvykem dosud, uvolněného starostu a dva neuvolněné místostarosty (tj. zhruba 60% pracovní úvazek i odměna), ušetřili bychom měsíčně cca 80 tisíc Kč a za 4-5 měsíců bychom měli prostředky na zaplacení nového, odborníky zpracovaného dopravního generelu i s oponenturou.

Marie Kučerová