Návštěva předsedy pražského STANu a náměstka primátora Prahy v Újezdě nad Lesy

V úterý 19.11.2019 jsme měli tu čest uvítat u nás v Újezdě nad Lesy předsedu pražské organizace Starostů a nezávislých a náměstka primátora Prahy pana Petra Hlubučka s jeho týmem na neformálním setkání se zastupiteli a příznivci uskupení Piráti a STAN pro Újezd. Petr Hlubuček má jako radní odpovědnost zejména za oblast infrastruktury a technického vybavení,  životní prostředí, volnočasové aktivity, bezpečnost a prevenci kriminality.

Současně je již ve třetím období úspěšným starostou městské části Lysolaje a má velké zkušenosti z oblasti komunální politiky. Uspořádali jsme pro pana Hlubučka a jeho tým „Újezdtour“ a seznámili ho s některými lokalitami a záměry naší městské části, které se týkají jeho kompetencí, a také se svými problémy, které máme jako opoziční zastupitelé zejména v oblasti komunikace s vedením obce.

Zastavení první, les V Panenkách.

Hned na okraji obce ve směru od Prahy se rodí nový projekt – les V Panenkách. Je to chvályhodný počin Běchovic, které v této věci myslí hodně dopředu. Založením lesa nejen že vznikne další relaxační zóna v okolí Újezda, ale současně zabrání podnikavcům nastavět při silnici nějaké pěkné sklady. Les zatím sahá do půli lýtek, ale už teď dává představu, jak za 20 let se v něm bude pěkně procházet a posedávat. 

les v Panenkách

Zastavení druhé, hasičárna.

Zastavení druhé bylo krátké, na přání pana náměstka jsme přibrzdili u rozestavěné újezdské hasičárny, kterou s podporou dotace z magistrátu začalo stavět minulé vedení obce a která nyní pod taktovkou současného vedení finišuje ke svému dokončení. Starost o pražské hasiče patří do gesce pana Hlubučka a intenzivní aktivita na staveništi ho zjevně potěšila.

hasičárna

Zastavení třetí, přeložka I/12 (obchvat).

Třetí zastavení bylo u újezdského hřbitova, abychom se podívali co možná z nejlepšího rozhledu na trasu přeložky I/12. Příprava k vybudování přeložky je nyní v plném proudu (dá-li se to tak říct u stavby plánované desetiletí), ale nás hlavně zajímaly přidružená kompenzační opatření k odstranění negativních vlivů přeložky na krajinu a obyvatele. Ukázali jsme již minulým vedením obce vypracovanou studii kompenzačních opatření spočívajících ve vytvoření lesoparku mezi přeložkou a Újezdem, který by navazoval na zmíněný les V panenkách a  požádali o pomoc při procesu organizování výkupu pozemků v okolí přeložky magistrátem a následnou realizaci kompenzačních opatření.

obchvat

Zastavení čtvrté, kotelna na Rohožníku.

Cestou od hřbitova ke krematoriu (tak s trochou fantazie kotelna nyní vypadá) jsme se podívali na rýhu v krajině, která bývala cestou mezi Újezdem a Sibřinou. Ta by zasloužila být obnovena. Kotelna na Rohožníku bude sloužit do konce roku 2021, pak je otázkou co bude dál. My bychom upřednostnili další využití pozemku pro občanskou vybavenost, zejména místo pro setkávání, služby pro seniory i rodiny s dětmi, obchůdky, komunitní centrum a podobně, ale rozhodující úlohu budou mít záměry majitele pozemku s kotelnou.

kotelna na Rohožníku

Zastavení páté, kasino na Rohožníku.

Naše zvláštnost, velké kasino s non stop provozem v malé obci. Ve věci vyhnání hazardu z Újezda se činí zejména paní radní Marvanová, také zástupce na magistrátu za STAN, která připravuje novou vyhlášku města Prahy upravující místa pro provozování hazardu. V té by již místo pro hazard na Rohožníku být nemělo.

kasino na Rohožníku

Zastavení šesté, nádraží Klánovice.

Už cestou na nádraží jsme se dostali do hustého provozu, který se valí středem naší obce. Současným tématem obce je vytvoření parkovacích míst na nádraží Klánovice. Ukázali jsme panu náměstkovi hektar lesa, který chce současné vedení vykácet a nahradit několikapatrovými garážemi a také prázdnou plochu podél kolejiště, kde by také mohlo být parkování, případně garáže. Zatímco s vytvořením cca 60ti parkovacích míst podél kolejí a rozšířením přístupové silničky lze jen souhlasit, megalomanský projekt třípatrových garáží pro 400 aut místo lesa podpořit nemůžeme.

Nejen že to zásadním způsobem negativně ovlivní genius loci nádraží Klánovice, s tím by se v nejhorším případě bylo nutno smířit, ale hlavně to přivede další záplavu parkování chtivých zájemců ze středočeského kraje, kteří se povalí přes centrum naší obce. Naším cílem je nezřizovat v lese takové velké parkoviště, nýbrž umístit je k jiným zastávkám lépe obsluhujícím Středočechy. 

nádraží Klánovice

Na závěr jsme s panem náměstkem a jeho sympatickým týmem chvíli poseděli a diskutovali zejména o úskalích komunální politiky jako takové. Pan Hlubuček, jak již bylo řečeno,  je již ve třetím období starostou obce Lysolaje, obce, která je stejně jako my okrajovou částí Prahy a zná velmi dobře problémy, které okrajové části Prahy řeší.

Pan Hlubuček

Setkání bylo mimořádně příjemné a podnětné a doufáme, že ho zase někdy u nás přivítáme.