Marie Kučerová, lídr PIRÁTŮ A STAN PRO ÚJEZD

Marie Kučerová

Dokonáno jest, jak stojí v knize knih a Újezd bude mít zřejmě vládu složenou z koalice ODS a ANO, s křehkou většinou devíti mandátů.
Na jednáních se zainteresovanými stranami jsme se sešli jen jednou a pak už nám byl oznámen výsledek, takže k žádné širší diskuzi o programech, o prioritách, o možnostech jednotlivých stran přispět ke společnému dílu vůbec nedošlo. Případné obsazení rady, která je skutečným řídícím orgánem radnice, se řešilo jen v poloze návrhu předneseného každou stranou a na vyjednávání o kompromisech vůbec nedošlo. Po Újezdě se říká, že tato koalice byla domluvena už před volbami, na tom není nic špatného, lidé prostě chodí a domlouvají se. V obecné rovině by jistě byla lepší koalice ODS a PaS (11 mandátů) a ještě lepší by byla velká koalice ODS, ANO a PaS (14 mandátů), kde by se daleko víc uplatnila kvalifikace zúčastněných a sdílela se odpovědnost, ale rozhodnutí dvou stran o dvoučlenné koalici je legitimní a je nutno ho respektovat.
Je dobré si zopakovat, jak funguje řízení obce. Zastupitelstvo rozhoduje v zásadních, zákonem vymezených záležitostech a dává úkoly radě. Rada má výkonnou pravomoc, rozhoduje o všem co není v gesci zastupitelstva, řídí úřad, který činnost správy obce vykonává, rada má přímý vliv na obsazení úřadu, na jeho chod, na kvalitu jeho práce. Zastupitelé, tedy i opoziční, mohou předkládat své návrhy a zastupitelstvo je buď přijme za své a uloží radě zajistit provedení nebo je odmítne. V těchto mantinelech budeme pracovat, budeme se snažit uplatnit maximum z našeho programu a podpoříme vše, co bude s naším programem v souladu. Za nás bude mluvit práce a ne hesla a výkřiky v diskuzích. Věříme, že i z opoziční lavice naší obci prospějeme.