Svolání mimořádného zastupitelstva

Žádáme svolání mimořádného zastupitelstva městské části Praha 21 týkající se parkování u klánovického nádraží a směny pozemků na Blatově.

Dnes jsme požádali újezdského starostu Milana Samce (ODS) o svolání mimořádného zastupitelstva týkajícího se dvou závažných problémů, které by měly být otevřeně řešeny se všemi zastupiteli.

Jedná se o problematiku parkování u nádraží v Klánovicích a pak také o směnu pozemků na Blatově při ulici Druhanická.

Zastupitelé jsou zodpovědní za hospodaření s obecním majetkem a za dodržování plánu rozvoje obce. Není tedy možné, aby tak zásadní změny, které ovlivní život nám i budoucím generacím a které jsou na úřadě potichu připravovány, nebyly s námi řádně projednány. V obou zmiňovaných případech podniká koalice ODS / ANO kroky, o kterých se zastupitelé dozvídají až zpětně ze stránek Újezdského zpravodaje či facebookových postů.

 Podrobnosti přineseme později.