Pozvánka na ustavující Zastupitelstvo MČ Praha 21 (Pondělí 5. listopad 2018 od 16:00)

Přijďte se podívat na ustavující schůzi nového zastupitelstva naší městské části.

Schůze se uskuteční 5.11.2018 od 16 hodin v Divadelním sále Masarykovy základní školy (vchod je z boku).

https://www.facebook.com/events/2000470873346685/

 

Program: 

 1. Zahájení
 2. Složení slibu zastupitele
 3. Určení ověřovatelů
 4. Volba mandátového a volebního výboru
 5. Volba návrhového výboru
 6. Schválení programu jednání ustavujícího ZMČ Praha 21
 7. Projednání a schválení způsobu voleb
 8. Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 21 a počtu členů Rady MČ Praha 21
 9. Volba starosty MČ Praha 21
  Jednání řídí zvolený starosta MČ Praha 21.
 10. Volba místostarostů MČ Praha 21
 11. Volba radních MČ Praha 21
 12. Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
 13. Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
 14. Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
 15. Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
 16. Schválení odměn členům zastupitelstva
 17. Návrh na jmenování oddávajících a ověřovatelů