Naše návrhy na Participativní rozpočet 2020

Představujeme naše návrhy do participativního rozpočtu Prahy 21 pro rok 2020.

1. Park Blatov

Oživení Blatovského parku

autor: Lenka Danielová

Popis návrhu:

Navrhuji revitalizaci parku u zastávky Blatov. Jedná se o parčík na samém začátku naší obce s památníkem padlých ve 2. sv. válce. Můžeme hovořit o vstupní bráně do Újezda, která je ale značně zanedbaná. Újezd nad Lesy je především charakteristický svým lesem, který máme všichni rádi a hojně jej navštěvujeme. Obci by ale prospěl také druhově pestrý park, doplněný o květiny, kvetoucí keře. Takové místo zde zcela chybí. Ač u rušné silnice, lidé z Blatova, maminky s dětmi či senioři jdoucí z nákupu park využívají a věřím, že park v nové podobě by využili ještě mnohem více – k posezení či odpočinku.

Navrhuji prořezat staré stromy a keře, zasadit nové, zejména kvetoucí barevné keře, které místo oživí, prozáří, ale zároveň park odcloní od okolních silnic, budou dlouhověké a nenáročné – dřín obecný, kalina tušalaj, kalina obecná, klokoč, červenolistý bez a jiné. Kolem pomníku padlých navrhuji osázet trvalkový záhon. Dále navrhuji zpevnit a štěrkem vysypat cestičky a park doplnit o zastřešené stojany na kola – mohou je používat obyvatelé Blatova, nebo Koloděj (při využití nové cyklostezky). Nainstalovat stůl s lavicemi, či nové lavičky, jako místo pro setkávání a odpočinek místních obyvatel. Vybudovat schody od zastávky Blatov (namísto prošlapané stezky), prostor doplnit o malou dětskou houpačku, nebo prolézačku, případně zbudovat prodejní stánek (zmrzlina, káva). Dále navrhuji vybudovat stojany pro výstavy (ve formě nástěněk nebo stojanů) a umístit sochy, či jiné umělecké artefakty od lokálních umělců (inspirace v Klánovicích v parku u ZŠ).

Navrhuji zřízení nového přechodu přes hlavní silnici u přední části parku – k ul. Ochozská (chápu, že nemůže být součástí projektu). Samozřejmě by mělo dojít k rekonstrukci (výstavbě nové) autobusové zastávky, ale to je rovněž nad rámec tohoto projektu.

Umístění projektu: Park se nachází na pozemku parc. č. 713 v obci Praha, k.ú. Újezd nad Lesy a je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce – Městská část Praha 21

Předpokládané náklady projektu: 250.000,-Kč

Park Blatov
5/5

2. U.n.Lessárna

altán v parku, veřejná čítárna a odpočívárna

autor: Blanka Charvátová

Popis návrhu: V Újezdě nad Lesy není mnoho veřejných míst, které by lákaly k odpočinku a posezení. Máme zde dětská hřiště, ale chybí  zde prostor, kde by se mohly scházet  i ostatní generace. Před prvním stupněm základní školy máme hezky upravený park, kde by mohla stát krytý altán s čítárnou Jistě by to ocenili jednak rodiče, kteří nyní musí postávat před budovou školy a čekat, než jejich dítě vyjde ven (a to při nepřízni počasí), tak i ostatní, například starší děti čekající před školou na kroužek či lidé jen hledající místo, kde by si mohli odpočinout. Navrhuji umístit před prvním stupněm veřejnou čítárnu se zastřešeným sezením – altán se stolem. V altánu bude několik polic na knihy. Každý si může zadarmo vzít knihu dle svých preferencí a zároveň tam může svoje staré knihy donést, případně posedět a knihu si přečíst přímo na místě. Kromě zastřešeného altánu by bylo možné požádat IPR o zapůjčení (zdarma) stolečků a židlí, které by se po parku vhodně rozmístily. 

Cílem stavby je poskytnout místo pro zastavení, četbu, chvíli rozjímání. Kromě četby bude nabízet i estetický dojem z netradičních organických tvarů, ruční řemeslné práce a přírodního materiálu. 

Umístění projektu: Park před prvním stupněm újezdské základní školy umožňuje umístit altán na několika místech. Návrh zohledňuje blízkost ke vchodu ke škole, tj. při čekání na potomky rodiče mohou pozorovat dění u vchodu. Altán je odcloněn od hluku z hlavní ulice, je umístěn stranou, tj. v případě využití, rekultivace parku před školou nebude bránit jiným účelům. Nachází se na slunném místě.

Předpokládané náklady projektu: 

půjčené stolky a židle od IPR – zadarmo (i doprava zdarma)

altán dle návrhu (možno diskutovat s autorem M. Roxerem provedení a velikost altánu) – 129 700 Kč bez DPH

3. Hry na chodník

autor: Blanka Charvátová

Popis návrhu: V ulici Žiželická na sídlišti Rohožník navrhuji realizovat Hry na chodník. Jedná se o ulici, která je z obou stran obklopena panelovými domy a trávníkem, na kterém je několik hracích prvků (houpačka, kolotoč, lana). Je to místo, kde se potkávají děti a hrají si zde. Navrhuji proto tady realizovat Hry na chodník – malovaná hřiště na chodník. Pro vytvoření atraktivního hřiště není potřeba stavební povolení ani drahé materiály. Došlo by k vytvoření přirozeného prostoru pro seznamování se, kreativitu, zábavu i soutěživost. Více informací na www.hrynachodník.cz Byly by vybrány takové hry, aby zaujaly děti různých věkových kategorií. 

Součástí návrhu je také vymezení travnatého prostoru v okolí malovaného chodníku, na kterém se nacházejí dětské herní prvky (houpačky, tabule na kreslení, lanová dráha atd.) jako prostoru, kde bude zakázáno venčení psů.

Tento pozemek není oplocen a proto jde o prostor, kde se venčí psi a zároveň si zde hrají ve zvýšené míře děti. Svým charakterem připomíná neoplocené dětské hřiště. Jde o nízkonákladovou položku – instalaci informativních cedulí se zákazem volného pobíhání psů a jejich venčení na travnaté ploše s herními prvky i na malovaném chodníku. Zároveň jde o ochranu před znečištěním namalovaných her na chodníku. 

Umístění projektu: Sídliště Rohožník, ulice Žiželická

Předpokládané náklady projektu:  Celkem: 55 100 Kč

Abeceda – 6950 Kč

Kolik je hodin 3500 Kč 

Skákací panák 3050 Kč

Čáp ztratil čepičku 5050 Kč

Sprint dráha 4500 Kč

Opičí dráha 7250 Kč

doprava: 14800 Kč

cedule upozorňující na zákaz volného pobíhání psů 10 000 Kč

4. Hřiště pro všechny generace uprostřed jižního Blatova

autor: Marie Kučerová

Popis návrhu: Na jižním Blatově zřejmě jako v jediné části Újezda nad Lesy není žádné dětské hřiště ani jiný vybavený veřejný prostor. Přitom na křižovatce Druhanická/Oplanská, v sousedství cyklostezky, je již řadu let vymezen a oplocen prostor pro vybudování hřiště, avšak jeho výstavba byla pozastavena z důvodu žaloby vlastníka sousedního pozemku. V současnosti je spor pravomocně rozhodnut ve prospěch obce a dobudování hřiště nic už nebrání. Pro začátek zde navrhujeme umístit několik jednoduchých prvků jako pilotní projekt a následně dotvářet hřiště o další prvky na základě přání okolních obyvatel.

Cílem by mělo být vytvoření prostoru pro pobyt od nejmenších po odrostlejší děti, a také místo pro cvičení i relaxaci pod širým nebem pro dospělou i starší generaci, stejně jako pro projíždějící uživatele cyklostezky. Prvky navrhujeme umístit úsporně po okrajích tak, aby se ostatní plocha dala využít k postupnému instalování dalších prvků, včetně případného volejbalového (nohejbalového) hřiště. Na hřišti jsou v současnosti vysázeny podél hranic s ulicí Druhanickou a Oplanskou stromy a po obvodu je umístěno 5 laviček, 2 odpadkové koše a dřevěný stojan na kola. Protože chápeme a respektujeme, že náklady na vybudování a zařízení celého hřiště představují pro rozpočet městské části značnou zátěž, jsme připraveni na pořízení dalších prvků získat další zdroje jak z prostředků MHMP tak ze soukromých i z veřejných sbírek. Jsme si vědomi, že prostor, na jehož vybudování se budou obyvatelé sami podílet, si budou také více chránit.

Umístění projektu: Pozemek parc.č. 537/322 a 537/363 je ve vlastnictví hl.m.Prahy a svěřen do správy MČ Praha 21. Podle územního plánu je kód využití území OB-C, tj. území čistě obytné s využitím pro potřeby okolní zástavby pro rekreaci a neorganizovaný sport.

Předpokladané náklady projektu
Celkem 85 000 Kč na pořízení a montáž (sedací souprava, pružinová houpačka pro nejmenší, dvouhoupačka – sedačka a závěsný košík, betonový stůl pro stolní tenis, hrazda)