Jednací řád zastupitelstva

Jak jsme již několikrát zmínili, napsali jsme novelu jednacího řádu zastupitelstva naší městské části (dokument naleznete zde). Proč si vlastně myslíme, že je třeba tento důležitý dokument upravit?

Koalice, tzn. ODS spolu s ANO má v našem Zastupitelstvu většinu. Tato většina v případě špatně nastavených pravidel umožňuje zabránit tomu, aby na jednání zastupitelstva zazněly pro starostu nebo celou koalici nepohodlné názory. Takto jsou dnes pravidla nastavena z minulých dob. Hned po volbách jsme proto začali pracovat na změně, která by zajistila, aby názory občanů nebo zastupitelů mohly vždy svobodně zaznít, ale zároveň tato svoboda nemohla být snadno zneužívána ke zbytečným průtahům a obstrukcím.

Náš návrh vychází z fungujícího jednacího řádu zastupitelstva hl.m. Prahy.  Návrh jsme zpracovali včetně podrobné důvodové zprávy a snažili jsme se, aby se jednalo o návrh společný a podpořili ho opoziční i koaliční zastupitelé.

Na základě předvolebních slibů totiž nejsme sami, kdo vnímá tento problem. Proto jsme přípravu konzultovali a seznamovali s návrhem včas všechny zastupitele, a to ještě před prvním ustavujícím jednaním zastupitelstva. Na tomto jednání nebyl většinou zastupitelů ODS a ANO náš návrh připuštěn ani k diskusi, ale bylo přislíbeno, že se k problematice vrátíme.

Předkládáme ho tedy znovu na dalším jednání zastupitelstva 19.12.2018 a zároveň jsme připraveni i nadále jednat s ostatními zastupiteli, aby byla nalezena shoda napříč stranami a návrh byl přijat.