1. schůze zastupitelstva MČ Praha 21

V pondělí 5.11. proběhla 1.schůze nového újezdského zastupitelstva. Díky Vám jsme tam byli i my. Starostou byl zvolen Milan Samec (ODS), neuvolněnými místostarosty pak Zdeněk Růžička (ANO) a Kristýna Kopecká (ODS). Další dva neuvolnění radní jsou paní Pelčáková (ANO) a Ponicová (ODS). Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena naše Marie Kučerová, člověk z nejpovolanějších 🤗👩‍💼 🕵️‍Hodně se řešily interpelace, naštěstí převládl zdravý rozum a po debatě mezi všemi zastupiteli byly zařazeny do programu. Je dobré vidět, že se můžeme dohodnout napříč stranami.

Předložili jsme návrh na změnu jednacího řádu ✍️✍️✍️

Cílem navržené úpravy Jednacího řádu zastupitelstva je zajistit hladký průběh zasedání zastupitelstva a dále minimalizovat riziko vzniku obstrukcí v průběhu zasedání, ke kterým v praxi docházelo v minulých letech. Jednací řád zastupitelstva městské části Praha 21 vychází z Jednacího řádu zastupitelstva hlavního města Prahy. V průběhu doby do něj byla ale zahrnuta ustanovení, která jdou proti smyslu pluralitní zastupitelské demokracie. Tato ustanovení zásadně omezují možnosti vyjadřovat menšinový názor jednotlivých zastupitelů, ale i občanů. V praxi tak v minulosti docházelo k zásadnímu omezení možnosti vyjádření občanů, kteří věnují svůj čas a přijdou na jednání zastupitelstva, jež je ze zákona veřejné. Smyslem námi navržené úpravy je odstranit nejzávažnější bariéry, které omezují demokratičnost jednacího řádu.


Náš návrh nebyl přijat, nicméně jsme připraveni jednat s novou radou, jejíž zástupci přislíbili, že návrh úprav dají na program zastupitelstva v rámci standardního procesu.


Tak ještě jednou díky Vám všem za důvěru, čekají nás čtyři roky práce pro lepší Újezd .

Další schůze zastupitelstva se uskuteční 19.12.2018 od 18:00.