Lenka Zmeškalová

Mgr. Lenka Zmeškalová

právnička, nezávislý kandidá

Kdo jsem

Je mi 41 let, mám dvě malé dcery na prvním stupni újezdské základní školy. V Újezdě žiji 39 let. Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po ukončení studia jsem pracovala dva roky na České obchodní inspekci a v současné době jsem zaměstnána na Ministerstvu zemědělství v odboru legislativním (původně legislativním a právním). Jsem členkou představenstva bytového družstva.

Proč kandiduji

Ráda bych se aktivně podílela na rozvoji Újezda.

Čeho chci dosáhnout

Představuji si fungující úřad dobře komunikující s občany. Před zadáváním jakýchkoliv zakázek považuji za nezbytné nechat pokud možno odborně zpracovat variantní studie s vyčíslením nákladů a reflektovat přitom potřeby občanů. Představovala bych si v Újezdě více příležitostí k vyžití i pro starší děti a dospělé.

Co umím

Umím se orientovat v právních předpisech, podílela jsem se na tvorbě zákonů resortních i v rámci připomínkových řízení na jiných Ministerstvech a úřadech. Dále jsem se například účastnila tvorby správních rozhodnutí na prvním i druhém stupni, zprostředkovala výklady resortních předpisů, zpracovávala jsem a připomínkovala smlouvy.

Co mě baví

Ráda trávím čas s rodinou, s dětmi jezdíme na kole, cestujeme, chodíme do přírody. Mým koníčkem je sportovní tanec (standard).