Lenka Zmeškalová

Mgr. Lenka Zmeškalová

Kdo jsem

Je mi 37 let, mám dvě malé dcery předškolního věku. V Újezdě žiji 35 let. Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Nejdříve jsem pracovala dva roky na České obchodní inspekci. Na Ministerstvu zemědělství v odboru legislativním (do nedávna i právním) jsem zaměstnaná dosud. V současné době jsem na rodičovské dovolené. Jsem též členkou představenstva bytového družstva v domě, kde bydlím.

Proč kandiduji

Nejsem spokojena s chystanými změnami týkajícími se zdravotního střediska, nelíbí se mi neodborně zpracovaná studie polikliniky, situace v újezdském školství ani v dopravě. Už mi nestačí jen přihlížet dění v Újezdě jako bezmocný divák, chtěla bych mít možnost aktivně se účastnit rozhodovacího procesu.

Čeho chci dosáhnout

Představuji si úřad dobře komunikující s občany a fungující bez rivality politických stran a hnutí. Před zadáváním jakýchkoliv zakázek (ať už se jedná o zdravotní středisko, školu, úpravu chodníků či místních komunikací) považuji za nezbytné nechat pokud možno odborně zpracovat variantní studie s vyčíslením nákladů a reflektovat přitom potřeby občanů. Představovala bych si v Újezdě více příležitostí k vyžití i pro starší děti a dospělé, ulice a trávníky bez psích exkrementů.

Co umím

Umím se orientovat v právních předpisech, podílela jsem se na tvorbě zákonů resortních i v rámci připomínkových řízeních na jiných Ministerstvech a úřadech. Dále jsem se například účastnila tvorby správních rozhodnutí na prvním i druhém stupni, zprostředkovávala jsem výklady resortních předpisů.

Co mě baví

Ráda trávím čas s rodinou, s dětmi jezdíme na kole, cestujeme, chodíme do přírody. Mým koníčkem je sportovní tanec (standard).