Lenka Zmeškalová

Mgr. Lenka Zmeškalová
Mgr. Lenka Zmeškalová
Mgr. Lenka Zmeškalová
Mgr. Lenka Zmeškalová
Mgr. Lenka Zmeškalová

Mgr. Lenka Zmeškalová

Kdo jsem

Je mi 37 let, mám dvě malé dcery předškolního věku. V Újezdě žiji 35 let. Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Nejdříve jsem pracovala dva roky na České obchodní inspekci. Na Ministerstvu zemědělství v odboru legislativním (do nedávna i právním) jsem zaměstnaná dosud. V současné době jsem na rodičovské dovolené. Jsem též členkou představenstva bytového družstva v domě, kde bydlím.

Proč kandiduji

Nejsem spokojena s chystanými změnami týkajícími se zdravotního střediska, nelíbí se mi neodborně zpracovaná studie polikliniky, situace v újezdském školství ani v dopravě. Už mi nestačí jen přihlížet dění v Újezdě jako bezmocný divák, chtěla bych mít možnost aktivně se účastnit rozhodovacího procesu.

Čeho chci dosáhnout

Představuji si úřad dobře komunikující s občany a fungující bez rivality politických stran a hnutí. Před zadáváním jakýchkoliv zakázek (ať už se jedná o zdravotní středisko, školu, úpravu chodníků či místních komunikací) považuji za nezbytné nechat pokud možno odborně zpracovat variantní studie s vyčíslením nákladů a reflektovat přitom potřeby občanů. Představovala bych si v Újezdě více příležitostí k vyžití i pro starší děti a dospělé, ulice a trávníky bez psích exkrementů.

Co umím

Umím se orientovat v právních předpisech, podílela jsem se na tvorbě zákonů resortních i v rámci připomínkových řízeních na jiných Ministerstvech a úřadech. Dále jsem se například účastnila tvorby správních rozhodnutí na prvním i druhém stupni, zprostředkovávala jsem výklady resortních předpisů.

Co mě baví

Ráda trávím čas s rodinou, s dětmi jezdíme na kole, cestujeme, chodíme do přírody. Mým koníčkem je sportovní tanec (standard).