Kateřina Šmatláková

Mgr. Kateřina Šmatláková

psycholožka, STAN

Rozhodování v naší MČ by mělo být založeno na sebereflexi a schopnosti postavit se chybám čelem, na ochotě napravovat namísto skrývání, popírání a vzájemného osočování.

Kdo jsem

Téměř čtvrtstoletí manželka, máma čtyř dospívajících až dospělých synů, školní psycholožka na víceletém gymnáziu a souběžně terapeutka v soukromé praxi. Dlouhodobě se zajímám o život a problémy dospívajících a mladých dospělých – školstvím počínaje, přes volnočasové aktivity, rovnost příležitostí a práv (včetně problematiky LGBTQ) až k otázkám dostupného bydlení či uplatnění. 

Proč kandiduji

Ráda bych přispěla ke společné práci na zvyšování kvality života v naší městské části. Jsem přesvědčená, že jedině společnou prací napříč politickým spektrem lze dosáhnout výsledků ve prospěch obyvatel Újezda nad Lesy. 

Čeho chci dosáhnout

Kultivace politické komunikace ve prospěch výsledku, věcného obsahu, eliminace pozičních bojů, Není mi příjemná atmosféra „boje“ „kdo s koho“, vítám diskuzi, vzájemné naslouchání a hledání společné řeči. Nejsem přívržencem zahlazování chyb, volím raději otevřenost a následnou reflexi, pokud se chyba stane. 

Co umím

Za svou silnou stránku považuji především komunikaci, naslouchání, schopnost sebereflexe, otevřenost v diskuzích. Věcně je mou oblastí především školství a obecně témata týkající se dospívajících a mladých dospělých.

Co mě baví

Mou největší zálibou je moje rodina a práce s mladými lidmi, ráda si přečtu dobrou knihu nebo zhlédnu dobrý film. Baví mě učit se, pozorovat měnící se názory, postoje, hledat porozumění napříč generacemi.