Jana Bruothová

MUDr. Jana Bruothová
MUDr. Jana Bruothová
MUDr. Jana Bruothová

MUDr. Jana Bruothová

Kdo jsem

Je mi 43 let, do Újezda jsem se s rodinou přistěhovala v roce 2003 z Horních Počernic.

Proč kandiduji

Během 15 let svého bydlení zde mám pocit zvětšujícího se rozdílu v oblasti „občanského komfortu“ mezi Újezdem a okolními městskými částmi.
Byla bych ráda, kdyby se povedlo vést místní politiku kompetentně a konstruktivně, ku prospěchu nás všech.

Čeho chci dosáhnout

Je pro mne důležité, aby zde dobře fungoval veřejný prostor, aby byl umožněn a podporován komunitní život v Újezdě. Líbilo by se mi, kdyby rovnoměrně po celém Újezdě byla místa, kde se mohou lidé sejít, děti si mohly hrát jinde než na silnici a do školy se dostaly po chodníku.
Chtěla bych, aby rodiče nemuseli s obavami řešit, zda je rozumné děti zapsat do spádové školy. Byla bych ráda, pokud by se podařilo další rozvoj Újezda vést tak, aby bylo zohledněno urbanistické hledisko, s respektem k životnímu prostředí.

Co umím

Pracuji jako praktická lékařka. Vyzkoušela jsem si práci v nemocnici u lůžka i v ambulanci a práci praktika jsem si zvolila s vědomím, že budu nejblíže lidem, budu znát jejich potřeby, budu je mít v péči dlouhodobě. Při práci v nemocnici mi vždy vadilo, že nevím, „jak to s tím člověkem nakonec dopadne“ – jakýsi efekt tovární rutiny, který v ordinaci praktika nemám.

Co mě baví

Ráda se jdu projít, přišla jsem postupně na chuť i místní ploché krajině – mám radost z obnovených polních cest a stromořadí (jen tak dále!), ráda čtu a relaxuji různými kreativními činnostmi. Mám dvě dcery, které se snažím vést k občanské zodpovědnosti, úctě k demokracii a k ohledům k životnímu prostředí.