Zuzana Roxerová

RNDr. Zuzana Roxerová Ph.D.
RNDr. Zuzana Roxerová Ph.D.
RNDr. Zuzana Roxerová Ph.D.

RNDr. Zuzana Roxerová Ph.D.

Kdo jsem

Je mi 40 let. V Újezdě žiji 8 let, v průběhu kterých se mi narodily postupně tři děti. Nyní jsem na rodičovské dovolené a na částečný úvazek pracuji na Akademii věd.

Proč kandiduji

Pro spokojený život potřebuji nejen klid rodinného zázemí, ale také kultivovaný veřejný prostor, kde se mohu setkávat s lidmi, kulturu, kvalitní školu. Kandiduji proto, že si myslím, že tato témata potřebují v Újezdě mnohem více pozornosti.

Čeho chci dosáhnout

Chci přispět k tomu, že úřad bude k občanům vstřícná a transparentní instituce. Mým snem je promyšlený koncept veřejného prostoru, kde jsou chodci a cyklisté samozřejmostí a estetika není opomíjená. Chci se podílet na přetvoření Újezda v místo, kam lidé budou rádi chodit na procházky o víkendu, namísto aby utíkali k sousedům přes les. Chtěla bych podpořit kulturní vyžití, abychom se nescházeli jen při nákupech v Lidlu. Zasadila bych se o výraznější přeměnu základní školy v otevřenější a modernější instituci.

Co umím

Pracuji poctivě, mám vnitřní motivaci a práce mě baví. Umím aktivně naslouchat lidem, zorientovat se v řadě problémů a najít vlastní řešení. Nemám problém vést konstruktivní debatu a prosadit vlastní názor. Věřím, že budu užitečná.

Co mě baví

Baví mě trávit čas s dětmi a mužem, tradiční čínská medicína, psychoterapie, umění, toulání po horách.