Městská třída k nádraží Klánovice

Urbanistická studie

Jak zlepšit lokální centrum na Blatově?
BLATOV
Centrum Újezd nad Lesy, náměstí
CENTRUM OBCE ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 21
Sídliště Rohožník, Jak zlepšit?
ROHOŽNÍK
Cesta k nádraží Klánovice, Staroklánovická
STAROKLÁNOVICKÁ

Urbanistická studie pro Újezd nad Lesy

Protože nám není jedno, jak se v Újezdě bude bydlet a žít i v budoucnu, oslovili jsme přední pražské odborníky urbanisty, abychom společně s nimi nalezli odpovědi na otázky, jak lze reálně proměnit Újezd v moderní čtvrť plnou života. Navrhli pro nás urbanistickou vizi, kterou vám nyní představujeme.

Dát si do programu více laviček a stromů umí každý. V lepším případě se slib podaří dodržet a vylepšit jedno místo o lavičku. Újezd však potřebuje mnohem více než pár lokálních vylepšení. Chybí hlubší představy jeho rozvoje, nejen občanské vybavenosti, ale především revitalizace stávajících a vytváření nových veřejných prostranství, která by sloužila ku prospěchu všech. To je poslání městské části, která by měla být v tomto ohledu iniciátorem a zároveň garantem jejího postupného naplňování. Taková dlouhodobá vize by měla být od začátku krok po kroku konzultována a hlavně formulována veřejností. Jedině tak může být všeobecně přijata a tím pádem zakotvena ve strategiích, které přesahují rámec jednoho volebního období.

Naše studie pro Újezd je v tomto ohledu prvním výkopem.

Nejedná se o konkrétní projekt, nýbrž o urbanistickou vizi nezávislých odborníků zvenčí.

Cílem je ukázat možný směr vývoje a vyvolat veřejnou diskusi nad podobou a fungováním daných lokalit.

Výsledkem by měla být formulace zadání pro následné studie, zadané přímo městskou částí.
Tři řešené lokality byly vybrány tak, aby zahrnovaly pokud možno co nejširší spektrum témat od urbanistického rozvoje centra obce přes regeneraci stávající zástavby a řešení dopravní prostupnosti po revitalizaci veřejných prostranství a městské zeleně.

Přijďte s námi diskutovat!

Termíny, kde a kdy nás najdete jsou k dispozici v našich kalendářích.
Google kalendář https://goo.gl/ngvubv a Apple Kalendář – https://goo.gl/Djqnpv

Vydejte se s architektem Petrem Kučerou na vycházky, v rámci kterých si konkrétní nápady představíme!


Stáhněte si studie pro konkrétní lokality a diskutujte o nich se sousedy!